2016-12-03 14:13:00

Popiežius pasveikino pijorų ordiną


Krikščioniškųjų mokyklų ordinas, paprastai vadinamas pijorų ordinu, pradėjo minėti savo įkūrimo 400 metų sukaktį ir įkūrėjo šv. Juozapo Kalasanto kanonizacijos 250-ąsias metines. Šia proga pijorus pasveikino popiežius Pranciškus.

Ispanų kalba parašytame laiške, adresuotame Krikščioniškųjų mokyklų ordino vadovui, popiežius atkreipia dėmesį į tai, kad pijorai nuo pat savo istorijos pradžios visada buvo „išeinanti“ vienuolių bendruomenė, visada orientuota į žmones, ypač į silpniausius ir nepasiturinčius, suprantanti švietimo svarbą kiekvieno asmens krikščioniškai ir žmogiškai brandai. Popiežius linki, kad pijorų pradedamas švęsti dvigubas jubiliejus būtų jų bendruomenei ir auklėtiniams tarsi naujos Sekminės, kad jie su atnaujintu ryžtu džiugiai tęstų savo misiją, drąsiai eitų į pasaulį, nesustodami prieš jokias kliūtis.

Pijorų įkūrėjas šv. Juozapas Kalantas (José de Calasanz) gimė 1557 m. Ispanijoje. Pedagoginį darbą jis pradėjo nes savo gimtinėje, bet Romoje. Atvykęs į tuometinės bažnytinės valstybės sostinę, jis apsigyveno vargingame Užtibrio rajone, ėmėsi skurstančių šeimų vaikų švietimo ir krikščioniško auklėjimo. Jis buvo įsitikinę, kad išsilavinimas, nepriklausomai nuo laiko dvasios ir gyvenimo aplinkybių, visuomet yra tvirčiausias žmogiško orumo garantas. Iš pradžių ne visiems patiko Juozapo Kalasanto sumanymas steigti liaudies mokyklas. Vis dėlto, savo ištverme ir greit pasirodžiusiais veiklos rezultatais, Juozapas Kalasantas laimėjo vis didėjantį pritarimą. Plito taip pat jo steigiamų liaudies mokyklų tinklas. Ilgainiui iš mokyklose dirbančių Juozapo Kalasanto pagalbininkų susiformavo nauja kunigų kongregacija, kuri 1617 m. gavusi popiežiaus Pijaus V pritarimą pasivadino - Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, kas išvertus iš lotynų kalbos reiškia: Pamaldžiųjų mokyklų Dievo Motinos regulinių kunigų vienuolija, paprastai vadinama tiesiog pijorais. Pijorų steigėjas mirė Romoje 1648 m. 1767 m buvo paskelbtas šventuoju.

Šiuo metu pijorų kongregacijai priklauso apie 1300 narių. Jie turi 216 mokyklų 32 pasaulio šalyse. Pijorų būta ir Lietuvoje, tačiau jų veiklą prieš pusantro šimto metų nutraukė carinės Rusijos valdžia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.