2016-12-01 16:09:00

Pranciškus palinkėjo Gruzijos katalikams augti "kaip ant mielių"


Ketvirtadienį Vatikane lankėsi Kaukazo katalikų Apaštališkosios administratūros delegacija. Ją audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus. Delegacijos vizito tikslas - padėkoti Šventajam Tėvui už jo vizitą Gruzijoje rugsėjo mėnesį. „Kelionė į Gruziją sukelia daugelį atsiminimų, pasakė popiežius priimdamas gruzinų katalikų delegaciją, kurią lydėjo Kaukazo Apaštališkasis administratorius vyskupas Giuseppe Passotto.

„Visų pirma dėkoju už jūsų apsilankymą, kuris sukelia daug atsiminimų. Niekad negalėjau įsivaizduoti, kad pamatysiu Gruzijoje tai, ką ten patyriau: visuomenės kultūrą, dvasingumą, Dievo tautą garbinančią Jėzų Kristų kaip savo Išganytoją: tai tikrai krikščioniška tauta. Man tai buvo didelis džiaugsmas“, sakė popiežius, pridūręs, kad iš ekumeninės perspektyvos jam gilų įspūdį paliko Patriarcho Elijo II asmuo: „Paprasčiausiai patyriau, kad jis - Dievo žmogus“.

Popiežius užsiminė ir apie katalikų bendruomenės patiriamus sunkumus, drauge kvietė prisiminti vyskupo Giuseppe Pasotto drąsinantį raginimą „ieškoti bendravimo būdų, eiti kartu, neskubėti“. Popiežius prisiminė apsilankymą katedroje, joje sutiktus pasauliečius, jų iškeltus klausimus. „Mačiau jūsų Bažnyčios bendruomenės atsakingus pasauliečius, o tai labai gerai, tai didinga!“, tvirtino popiežius susitikime su Gruzijos katalikais. Popiežius prisiminė taip pat Gruzijos kunigus, vienuolius, visiems padėkojo skatindamas „žengti pirmyn!“, „Dėkit pastangas, kad augtumėt, kaip ant mielių“, pasakė popiežius ir susitikimo pabaigoje visus palaimino. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.