2016-11-30 15:00:00

Na sviatok sv. Andreja pápež zaslal posolstvo patriarchovi Bartolomejovi


Vatikán 30. novembra - Pápež František zaslal posolstvo patriarchovi Bartolomejovi I., ktoré mu do Istanbulu doručila delegácia Svätej stolice na čele s predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinálom Kurtom Kochom. Posolstvo predstaviteľovi Konštantínopolskej cirkvi je súčasťou tradičnej návštevy zástupcov Svätej stolice na dnešný sviatok apoštola Andreja, zatiaľ čo pravoslávna delegácia sa 29. júna zúčastňuje na slávnosti sv. Petra a Pavla v Ríme.

Rímsky biskup ekumenickému patriarchovi napísal, že táto zaužívaná výmena delegácií na sviatky svätých bratov Petra a Andreja podčiarkuje puto medzi pápežom a patriarchom ako nasledovníkmi týchto apoštolov. Svätý Otec vo svojom posolstve pripomenul tzv. ekumenizmus krvi, ako aj vôľu po jednote kresťanov, na ktorú apeloval tohtoročný Panortodoxný koncil:

„Na tejto ceste smerom k obnove eucharistického spoločenstva medzi nami sme povzbudzovaní nielen našimi svätými patrónmi, ale zástupom mučeníkov z každej doby, ktorí si «napriek tragédii našich rozdelení... uchránili svoje priľnutie ku Kristovi a k Otcovi tak radikálnym a absolútnym spôsobom, že ich viedlo dokonca až k vyliatiu krvi» (sv. Ján Pavol II., Ut unum sint, 83). Pre katolíkov je zdrojom veľkého povzbudenia, že na Svätom veľkom koncile, ktorý sa konal v júni na Kréte, sa potvrdil silný záväzok nanovo nastoliť jednotu kresťanov.“

Pápež František ďalej ocenil, že katolíci i pravoslávni v septembri schválili spoločný dokument s názvom „Synodalita a primát v prvom tisícročí. V ústrety spoločnému chápaniu v službe jednoty Cirkvi“. Podľa pápežových slov ide o ovocie dlhoročného a intenzívneho štúdia členov Zmiešanej medzinárodnej komisie. Pri tejto príležitosti im Svätý Otec vyslovil vďaku. V posolstve patriarchovi Bartolomejovi vyjadril aj nádej do budúcnosti:

„I keď mnoho otázok ostáva, toto spoločné uvažovanie o vzťahu medzi synodalitou a primátom v prvom tisícročí môže poskytnúť istý základ pri rozlišovaní spôsobov, ako by mohol fungovať primát v Cirkvi, keď všetci východní i západní kresťania budú konečne zjednotení.“

Svoj pozdrav k sviatku patróna Konštantínopolského patriarchátu vyjadril Svätý Otec František aj pri dnešnej generálnej audiencii, keď povedal:

„Pri príležitosti výročia apoštola Ondreja by som tiež chcel pozdraviť Konštantínopolskú cirkev a milovaného patriarchu Bartolomeja a spojiť sa s ním a s Konštantínopolskou cirkvou v deň tohto sviatku – s touto cirkvou-sesternicou, Peter a Ondrej, všetci spoločne – a zaželať jej každé možné dobro, všetky požehnania od Pána a veľké objatie.“ -bp-
All the contents on this site are copyrighted ©.