2016-11-30 16:49:00

Popiežius Pranciškus: visi tikintieji teprisideda prie geresnio pasaulio kūrimo


„Dabartiniame tarptautiniame kontekste, pažymėtame nusivylimų ir baimių, kurias sustiprino išpuoliai ir aklas smurtas, taip giliai sužeidę jūsų šalį, yra daug svarbiau ieškoti ir skatinti bendrojo gėrio ir bendrų interesų prasmę“. Šiais žodžiais trečiadienio rytą popiežius Pranciškus kreipėsi į audiencijoje dalyvavusius piligrimus - prancūzų politikus, išrinktus Rona-Alpių regione. Juos lydėjo kardinolas Philippe Barbarin ir Liono provincijos vyskupai. Popiežius apibūdino prancūzų visuomenę kaip „turtingą pajėgumais, įvairove, kurie pašaukti tapti galimybėmis“, „su ta sąlyga, - patikslino popiežius, - kad laisvės, lygybės ir brolybės vertybės nebus demonstruojamos vien deklaratyviai, tačiau bus pagilintos ir priimamos atsižvelgiant į jų tikrąjį pamatą – Transcendentą“.

Krikščionys, - pridūrė popiežius Pranciškus, - yra pašaukti kartu su visų religijų tikinčiaisiais ir visais geros valios žmonėmis, taip pat ir netikinčiais, prisidėti kuriant geresnį pasaulį". „Šia prasme, bendrojo gėrio ieškojimas, kuris jus įkvepia, tepadeda jums ypač dėmesingai įsiklausyti į visus žmones, kurie atsidūrę nesaugiose situacijose, nepamirštant migrantų, pabėgusių iš savo šalių dėl karo, dėl vargo, dėl smurto. Taip, vykdydami savo pareigas, galėsite prisidėti kuriant teisingesnę, žmogiškesnę visuomenę, kuri būtų labiau priimanti ir broliška", - kalbėjo išrinktiems prancūzų politikams Šventasis Tėvas.
All the contents on this site are copyrighted ©.