2016-11-29 12:10:00

Popiežiaus homilija: Dievui mielesni mažutėliai


Antradienio Mišių Evangelijoje Jėzus šlovina Tėvą už tai, kad išganymo slėpinius apreiškė ne išmintingiesiems ir gudriesiems, bet mažutėliams. Apie mažumą – apie išaugsiančią atžalą - kalba ir pranašas Izaijas pirmajame skaitinyje. Visas Adventas mus veda į mažumo slėpinį, kurį pamatysime Kalėdose, sakė popiežius Pranciškus, antradienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Per Kalėdas mes išvysime šį mažumą – kūdikį kuklioje tvartelio aplinkoje, su mama, tėčiu. Viskas maža. Didžiosios širdys, bet kupinos mažumo. Ant šios atžalos nusileis Viešpaties Dvasia, Šventojo Dvasia, ir ši maža atžala bus kupina mažutėlių dvasios, Viešpaties baimės. Dievo baimė, dievobaimingumas tai ne tas pats kas žmogiškoji baimė. Dievo baimė – tai gyvenimas pagal įsakymą, kurį Dievas davė mūsų tėvui Abraomui: keliauk mano akivaizdoje ir gyvenk nepriekaištingai. Būk nuolankus. Štai kas yra nuolankumas. Nuolankumas – tai Viešpaties baimė“.

Ir būtent mažutėliai, sakė popiežius Pranciškus, geriausiai supranta kas yra nuolankumas. Jie supranta kas yra Dievo baimė ir dievobaimingai gyvena, nuolankiai žengia pirmyn, žinodami, kad Viešpats juos lydi.

„Gyventi nuolankiai, su krikščionišku nuolankumu,  būti dievobaimingais – nereiškia gyventi baimėje. Būti dievobaimingam, tai sakyti Viešpačiui: „Tu esi Dievas, aš esu žmogus, aš einu pirmyn, džiaugiuosi mažais gyvenimo dalykais, keliauju tavo akivaizdoje ir stengiuosi būti nepriekaištingas“. Nuolankumas yra mažutėlių dorybė. Tikras nuolankumas, o ne apsimestinis, suvaidintas. Yra sakančiųjų: „Aš esu nuolankus ir tuo didžiuojuosi“. Tačiau tai nėra tikras nuolankumas. Tikrai nuolankūs yra mažutėliai, keliaujantys Viešpaties akivaizdoje, neapkalbantys kitų, pasiruošę visada patarnauti. Jie jaučiasi mažutėliai. Ir tame glūdi jų jėga“.

„Žiūrėdami į Jėzų, kuris džiugiai šlovina Dievą, kad savo slėpinius atskleidžia nuolankiesiems, ir mes galime prašyti nuolankumo malonės, Dievo baimės malonės, malonės keliauti jo akivaizdoje ir būti nepriekaištingais. Su tokiu nuolankumu sugebėsime budėti maldoje, su meile tarnauti broliams, su džiaugsmu šlovinti Dievą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.