2016-11-28 14:51:00

Popiežiaus homilija: Tikėjimas tai ne idėja, bet susitikimas su Viešpačiu


Krikščionių tikėjimas tai ne teorija ir ne filosofija, bet susitikimas su Jėzumi, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Pirmiausia popiežius atkreipė dėmesį į Mišių pradžios maldą ir joje pateikiamas nuorodas, svarbias šiandien, kai pradedame adventinį pasirengimą Viešpaties atėjimui. Turime maldingai budėti laukdami ateinančio Viešpaties ir džiugiai jį šlovinti. Tuo pat metu turime liudyti brolišką meilę savo artimui. O tai reiškia, sakė popiežius, kad ne tik turime duoti išmaldą, jos prašančiam žmogui, bet turime būti atviri visiems žmonėms, turime kantriai pakęsti ir tuos, kurie galbūt mums nepatinka, turime kantriai pakęsti triukšmaujančius vaikus, vienas kitam turi būti atviri ir kantrūs sutuoktiniai kai jų santuoka patenka į krizę, reikia pakęsti ir uošvę, pakęsti, priimti visus. Turime su meile priimti kiekvieną žmogų ir džiugiai šlovinti Viešpatį. Toks turi būti mūsų kelias, su tokiu pasiryžimu turime eiti sutikti Viešpatį.

Pasak popiežiaus, turime būti taip pat visada pasiruošę staigmenoms, nes pats Viešpats  užbėga mums už akių, jis pirmas išeina mūsų pasitikti. Taip atsitiko ir šimtininkui, apie kurį kalbama pirmosios Advento savaitės pirmadienio Evangelijoje. „Visada Viešpats eina toliau, visada jis eina pirma mūsų. Mes žengiame vieną žingsnį, o jis žengia dešimt. Su savo malonės gausa, su savo meile ir gerumu, jis nesiliauja mūsų ieškojęs. Ir tai dažnai dedasi mažuose dalykuose. Mes manome, kad susitikimas su Viešpačiu tai kažkoks nepaprastai didingas įvykis, kad turi nutikti kažkas panašaus, kas nutiko Naamanui sirui, kai jis buvo pagydytas iš raupsų. Tačiau susitikimas įvyksta ir mažuose dalykuose. Mūsų Dievas yra staigmenų Dievas. Jis mūsų ieško, mūsų laukia, prašo, kad mes žengtume mažą žingsnį, parodytume savo gerąją valią“.

Popiežius Pranciškus prisipažino, kad jam padarė nepaprastą įspūdį popiežiaus Benedikto žodžiai, kad tikėjimas tai ne teorija, ne filosofija, ne idėja, bet susitikimas. Jei neįvyksta susitikimas, tuomet gali kiek nori kartoti tikėjimo išpažinimą, bet neturėsi tikėjimo.

„Įstatymo mokytojai žinojo viską, išmanė visa savo laikų dogmatiką, žinojo viską kas jų laikais buvo mokoma apie moralę, tačiau jie neturėjo tikėjimo, nes jų širdis buvo toli nuo Dievo. Galime būti toli ir galime norėti susitikimo. Turime prašyti Dievą malonės. „Dieve, mūsų Tėve, sužadink mumyse pasiryžimą eiti pas Tavo Sūnų Kristų“. Prašykime šios malonės, kad, kaip meldėme Mišių pradžios maldoje, sugebėtume  maldingai budėti, liudyti artimo meilę ir džiugiai šlovinti. Šitaip mes eisime sutikti Viešpaties ir mūsų lauks didelė staigmena“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.