2016-11-28 16:38:00

Popiežius: darant žalą gamtai – daroma žala ir visuomenei


„Politika dažnai tarnauja technologijai ir finansams, kuriems rūpi visų pirma  gauti pelną. Kad taip yra liudija tariamas „išsiblaškymas“ arba vėlimai įgyvendinant tarptautinius susitarimus gamtosaugos srityje, o taip pat niekaip nesibaigiantys karai, dangstomi kilniais motyvais, o iš tiesų darantys milžinišką žalą gamtai ir tautų moraliniam bei kultūriniam paveldui“.

Tai popiežius Pranciškus pasakė pirmadienį susitikdamas su Popiežiškosios mokslų akademijos nariais, susirinkusiais į savo plenarinį posėdį. „Pasauliui gresia ekologinė katastrofa ir dar didesnis žmonių skurdas bei socialinė atskirtis. Šių pavojų akivaizdoje dar labiau akivaizdi turi būti pareiga siekti naujos globalios ekologinės pusiausvyros. Žmogus vis dar labai dažnai mano esąs gamtos savininkas ir šeimininkas, turintis teisę ją išnaudoti, nekreipiant dėmesio į gamtos evoliucijos vidinius dėsnius. O iš tiesų juk būtinas visų bendradarbiavimas, kad būtų išsaugota planetos bioįvairovė. Žmogaus atsakomybė už kūriniją ir jos resursus, tuo pat metu reiškia ir pareigą siekti socialinio teisingumo, įveikti tą niekingą sistemą, kuri didina skurdą, nelygybę ir atskirtį“.

Savo kalboje popiežius taip pat palietė aprūpinimo vandeniu ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo temas ir galiausiai linkėjo, kad gamtosaugos srityje kuriamos naujos normatyvinės sistemos įvestų atitinkamus saugiklius, kurie neleistų padaryti sunkiai atstatomos žalos ne tik gamtai, bet ir žmonių sambūviui, demokratijai, teisingumui ir laisvei. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.