2016-11-26 17:08:00

Pápež František odovzdal Ratzingerovu cenu Mons. Biffimu a prof. Kourempelesovi


Vatikán 26. novembra – Tohtoročnú Ratzingerovu cenu si pri slávnostnej ceremónii, ktorá sa konala dnes dopoludnia vo Vatikáne prevzali z rúk pápeža Františka dvaja laureáti. Medzinárodne uznávaný taliansky teológ Mons. Inos Biffi z Milána, už v emeritnom veku, bol ocenený za celoživotný teologický prínos. Naopak pre 51-ročného gréckeho pravoslávneho teológa prof. Ioannisa Kourempelesa je cena povzbudením k ďalšiemu bádaniu.

Cenu každoročne udeľuje Nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. V uplynulých dňoch spomenutá nadácia zorganizovala na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme 6. medzinárodné sympózium, tentoraz venované problematike eschatológie. Svätý Otec pri dnešnej ceremónii odovzdávania ceny poďakoval organizátorom sympózia o eschatológii a zároveň poukázal na hlboký teologický odkaz emeritného pápeža:

„Vieme, že téma eschatológie zaujímala veľmi dôležité miesto v teologickej práci prof. Josepha Ratzingera, v jeho činnosti prefekta Kongregácie pre náuku viery a napokon tiež v jeho učení počas pontifikátu. Nemôžeme zabudnúť na jeho hlboké úvahy o večnom živote a o nádeji v encyklike Spe salvi. Téma eschatológie je podstatná pre uvažovanie nad zmyslom nášho života a našich dejín bez toho, aby sme ostali uzatvorení v materialistickom alebo iným spôsobom čisto vnútrosvetskom ponímaní. Práve ukončené Jubileum milosrdenstva nám mnohokrát pripomenulo, že milosrdenstvo je v srdci ,protokolu’, na základe ktorého podľa Ježišových slov budeme súdení: «Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť...» (Mt 25,35). Hĺbka myslenia Josepha Ratzingera, pevne zakoreneného v Písme a v Otcoch, a vždy živeného vierou a modlitbou, nám pomáha byť otvorení horizontu večnosti, dajúc tak zmysel tiež našim nádejam a našim ľudským úsiliam. Je mu vlastné myslenie a plodné učenie, v ktorom sa vedel zamerať na základné odkazy nášho kresťanského života, na osobu Ježiša Krista, na lásku, nádej, vieru. A celá Cirkev mu za to bude navždy vďačná“. 

Podľa slov pápeža Františka dostáva Mons. Biffi Ratzingerovu cenu „ako uznanie za zásluhy celého života, ktorý venoval teologickým štúdiám v Cirkvi a v jej službe“. Prof. Kourempeles si zase zaslúžil ocenenie „ako povzbudenie pri pokračovaní štúdia plodnosti stretnutia medzi Ratzingerovým myslením a pravoslávnou teológiou“. -jb, ej- 
All the contents on this site are copyrighted ©.