2016-11-26 16:50:00

Popiežius Pranciškus įteikė šiemetines Ratzingerio premijas


Šeštadienio rytą Vatikane įteiktos šiemetinės Ratzingerio premijos. Jau daugiau kaip prieš mėnesį buvo pranešta, kad šiemetinių „Josepho Ratzingerio – Benedikto XVI“ premijų laureatais tapo italas kun. Inos Biffi ir graikas ortodoksas Ioannis Kourempeles. Penktadienio vakarą abu teologus priėmė popiežius emeritas Benediktas XVI. O šeštadienio rytą, dalyvaujant popiežiui Pranciškus, Vatikane įvyko oficialus laureatų pagerbimas.

Įteikdamas premijas, popiežius Pranciškus pirmiausia paminėjo popiežių emeritą Benediktą XVI, kuris visus palydi savo  malda. „Jam mūsų meilė ir dėkingumas“, sakė Pranciškus.  Popiežius taip pat paminėjo prieš šiemetinių Ratzingerio premijų įteikimą Romoje surengtą tarptautinį teologų simpoziumą, skirtą eschatologijos temai. „Žinome, sakė Pranciškus, kad eschatologijai daug dėmesio savo darbe skyrė profesorius Ratzingeris, kad ši tema buvo svarbi ir jo kaip Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto veikloje ir taip jo kaip popiežiaus mokyme. Negalime užmiršti gilių apmąstymų apie amžinąją gyvenimą ir viltį jo enciklikoje „Spe salvi“. Eschatologijos tema fundamentaliai svarbi kai apmąstome mūsų gyvenimo ir mūsų istorijos prasmę, neužsidarydami materialistiniame požiūryje ir neapsiribodami vien šio pasaulio akiračiu“. Popiežius Pranciškus paminėjo ir neseniai pasibaigusį Gailestingumo jubiliejų, kurio dėmesio centre  buvo Jėzaus „protokolas“, pagal kurį būsime teisiami: „buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte“ (Mt 25,35). „Josepho Ratzingerio mokymas, pastatytas ant tvirto Biblijos ir Bažnyčios tėvų mokymo pagrindo, stiprinamas tikėjimo ir maldos, mums padeda būti atviriems amžinybės horizontui, suteikia prasmę mūsų viltims ir mūsų žmogiškosioms pastangoms“.

Popiežius taip pat pasveikino šiemetinės Ratzingerio premijos laureatus. Mons. Inosui Biffi ši premija suteikiama už visą karjerą, už visą jo teologinį darbą Bažnyčios labui. Profesorius Ioannis Kourempeles šia premija pagerbiamas už jo veiklą pristatant Josepho Ratzinegrio teologiją ortodoksų aplinkoje. Kartu, pasak Pranciškaus, tai ir padrąsinimas tęsti vaisingą Ratzingerio mokymo susitikimą su ortodoksų teologija. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.