2016-11-26 15:27:00

Franciszek o Benedykcie XVI: Kościół będzie mu zawsze wdzięczny


Papież spotkał się z tegorocznymi laureatami prestiżowej Nagrody Ratzingera i z uczestnikami międzynarodowego sympozjum teologicznego zorganizowanego przez watykańską Fundację Benedykta XVI. „To dla mnie również sposób, aby jeszcze raz wyrazić razem z wami naszą wielką miłość i wdzięczność względem Papieża seniora Benedykta XVI, który nadal towarzyszy nam, także teraz, swoją modlitwą” – powiedział Franciszek.

Wręczenie Nagrody Ratzingera poprzedziło, jak co roku, kilkudniowe sympozjum, tym razem poświęcone eschatologii.

„Wiemy, że temat eschatologii zajmował bardzo ważne miejsce w pracy teologicznej ks. prof. Josepha Ratzingera, w jego działalności jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary, a wreszcie w magisterium jego pontyfikatu. Nie możemy zapominać jego głębokich refleksjach o życiu wiecznym i nadziei w encyklice «Spe salvi». Temat eschatologii jest podstawowy, kiedy rozważamy sens naszego życia i naszej historii, nie pozostając zamknięci w nastawieniu materialistycznym czy w każdym razie ograniczonym wyłącznie do świata” – powiedział Papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że „niedawno zakończony Jubileusz Miłosierdzia wielokrotnie przypominał nam, iż miłosierdzie jest w samym sercu «protokołu», zgodnie z którym, jak mówi Jezus, będziemy sądzeni: «Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić... » (Mt 25, 35).

„Głębia myśli Josepha Ratzingera, mocno opartej na Piśmie Świętym i Ojcach Kościoła, a karmiącej się zawsze wiarą i modlitwą, pomaga nam pozostawać otwartymi na horyzont wieczności. Nadaje w ten sposób sens także naszym nadziejom i naszym ludzkim wysiłkom. Jego myśl i nauczanie są owocne. Koncentrują się na podstawowych odniesieniach naszego życia chrześcijańskiego: osobie Jezusa Chrystusa, miłości, nadziei, wierze. A cały Kościół będzie mu za to zawsze wdzięczny” – powiedział Franciszek.

Tegorocznymi laureatami Nagrody Ratzingera są Włoch, ks. prof. Inos Biffi, emerytowany wykładowca uczelni w Mediolanie i Lugano, oraz prawosławny Grek, prof. Ioannis Kourempeles z wydziału teologicznego Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Franciszek zauważył, że ks. Biffi otrzymał to wyróżnienie za uprawianie teologii w służbie Kościoła przez całe długie życie, a młodszy od niego prof. Kourempeles za zainteresowanie myślą Josepha Ratzingera i jako zachętę do dalszych studiów nad spotkaniem między nią a teologią prawosławną.

Benedykt XVI nie był obecny na wręczeniu nagrody, ale wczoraj przyjął jej laureatów w klasztorze „Mater Ecclesiae” w Ogrodach Watykańskich, gdzie mieszka.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.