2016-11-26 18:08:00

Ferenc pápa köszöntése a Ratzinger díj átadáskor: Az egyház mindig hálás marad XVI. Benedek tanítása iránt


Ferenc pápa november 26-án szombaton délelőtt 11 órakor az Apostoli Palota Kelemen termében részt vett a Joseph Ratzinger – XV. Benedek díj átadási ünnepségén, melynek során az idén Inos Biffi  olasz és Johannis Kourempeles görög ortodox teológusok kapták meg a magas rangú kitüntetést. Az eseményen a névadó XVI. Benedek nyugalmazott pápa kora és nehézkes mozgása miatt nem vett részt, ellenben a díj nyertesei pénteken meglátogatták a vatikáni kertekben lévő otthonában.

XVI. Benedek mély megfontolásai a Spe Salvi enciklikájában az örök életről és a reményről

Ferenc pápa a díjátadó ünnepségen mondott köszöntőjében elismeréssel illette XVI. Benedeket, „aki továbbra is kísér bennünket az imáival”.  A „Joseph Ratzinger – XV. Benedek” Alapítvány által szervezett szimpózium tagjaihoz szólva Ferenc pápa gratulált mostani ülésükhöz, melyet a napokban tartottak a Szent Kereszt egyetemen „Eszkatológia – elemzés és távlatok” címmel. Tudjuk – mondotta –, hogy az eszkatológia téma milyen fontos helyet foglalt el Joseph Ratzinger professzor teológiai munkásságában, majd mint a Hittani Kongregáció prefektusának és végül a péteri szolgálatának az összefüggésében. Nem feledkezhetünk meg azokról a mély megfontolásokról, melyeket a Spe Salvi enciklikájában tett az örök életről és a reményről – emelte ki a pápa.

Az egyház mindig hálás marad Joseph Ratzinger gondolatainak a mélysége iránt   

Az eszkatológia témája nagyon fontos az életünk és a történelmünk értelmére kérdező meglátásokban, anélkül, hogy bezárkóznánk egy materialista jellegű vagy pusztán evilági jellegű megközelítésbe. Ferenc pápa utalt a szentév során tett számos megnyilvánulására, amikor Jézus „protokollját” idézte a végítélet kapcsán: „éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok” (Mt 25,35). Joseph Ratzinger professzor gondolatainak a mélysége a Szentíráson és az egyházatyákon alapul, mindig a hitből és az imádságból táplálkozik és segít bennünket nyitottnak maradni az örökkévalóság horizontján. Gondolata és termékeny tanítása keresztény életünk alapvető hivatkozási pontjára irányult, Jézus Krisztusra, a szeretetre, reményre és hitre. Az egyház ezért mindig hálás marad iránta – hangsúlyozta a Szentatya.  

Ferenc pápa gratulált a két kitüntetettnek

Az alapítvány éves találkozója során Ferenc pápa gratulált a két kitüntetettnek: Inos Biffi prelátusnak és Johannis Kourempeles görög-ortodox teológusnak. Inos Biffi az egyház és az egyház szolgálata témában végzett életműve elismeréseként kapta meg a díjat. Johannis Kourempeles kitüntetése a görög-ortodox teológus ez idáig folytatott teológiai munkássága minőségének köszönhető, egyúttal bátorításnak, hogy folytassa tovább a Ratzinger gondolat és az ortodox teológia közötti termékeny találkozást.

(vl) 
All the contents on this site are copyrighted ©.