2016-11-25 13:19:00

Popiežiaus homilija: Amžinas pasmerkimas – tai atitolimas nuo Dievo


Amžinasis pasmerkimas tai ne kankinimų kambarys, bet žmogaus sąmoningas apsisprendimas nebūti su Viešpačiu, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas pirmajame skaitinyje iš Apreiškimo Jonui aprašomą paskutiniojo teismo sceną.

Pirmiausia bus pasmerktas „slibinas – senoji gyvatė, kuris yra Velnias ir Šėtonas“. Jis bus įmestas į bedugnę, kad daugiau nebevestų žmonių iš tiesos kelio, nebegundytų tautų. „Jis yra melagis. Dar daugiau – jis yra melo tėvas, visas melas – tai jo darbas, jis yra apgavikas. Jis bando tave įtikinti, kad jei paragausi šio obuolio, būsi kaip Dievas. Jis tau meluoja, o tu patiki; jis tave apgauna, sugadina tau gyvenimą. „Tėve, ką gi turėtume daryti, kad velnias mūsų neapgautų?“ Jėzus mus moko: nesileisk į kalbas su velniu. Su velniu negali būti jokio dialogo. Ką Jėzus darydavo susidūręs su velniu? Varydavo jį lauk. Paklausdavo koks jo vardas, bet nebuvo jokio dialogo“.

Toliau ketvirtadienio Mišių skaitinyje iš Apreiškimo Jonui knygos kalbama apie kankinius, kurie buvo ištikimi Kristui, kurie paaukojo gyvybes, bet negarbino velnio ir jo sekėjų. Po to matome teisiamus visus mirusius, didelius ir mažus. Pasmerktieji bus įmesti į „ugnies ežerą“ ir tai bus „antroji mirtis“.

„Amžinasis pasmerkimas tai ne kankinimų kambarys. Apie šią antrąją mirtį pasakyta, kad ši mirtis laukia tų, kurie nebus priimti į Dievo Karalystę, nes jie nesiekė Viešpaties artumo. Jie visada ėjo savais keliais, nesekė Viešpačiu. Jie ėjo pirmiau Viešpaties, vis labiau nuo jo nutoldami. Amžinasis pasmerkimas – tai ir yra atitolimas nuo Dievo“.

Jei sąmoningai tolsime nuo Dievo, galiausiai ir atsidursime tame „ugnies ežere“, tačiau jei atversime širdis Jėzui, jei eisime jo keliu, jis mus nuves į amžiną laimę, į „naują dangų ir naują žemę“, sakė Pranciškus. „Viltis atveria mūsų širdis susitikimui su Jėzumi. Mūsų laukia susitikimas su Jėzumi. Ir tai bus tikras grožis, nepaprastas grožis! Jis nori, kad mes nuolankiai jam tartume: „Viešpatie!“ Gana šio vieno žodžio, o visa kita atliks Jis“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.