2016-11-24 15:40:00

Popiežius: Narkomanija – viena šiuolaikinių vergystės formų


„Priklausomybė nuo narkotikų yra viena šiuolaikinių vergystės formų, nuo kurios nukenčia į narkomanijos spąstus patekę žmonės ir visa visuomenė“, sakė popiežius Pranciškus susitikęs su Popiežiškosios mokslų akademijos surengto susitikimo „Narkotikai – problemos ir sprendimai“ dalyviais.

„Narkomanija, - sakė popiežius, - tai kraujuojanti mūsų visuomenės žaizda, tai tinklas, į kurį patenka labai daug žmonių. Tačiau sprendžiant narkomanijos problemą, negalima ribotis vien cheminės priklausomybės nuo narkotinių medžiagų aspektu, bet reikia matyti visus su šiuo reiškiniu susijusius veiksnius – šeimos paramos stoką, visuomeninio gyvenimo sunkumus, prekiautojų narkotikais propagandą, smalsumą ir norą išbandyti naujas patirtis. Kiekvienas nuo narkotikų priklausomas žmogus turi savitą asmeninę istoriją, kiekvienas yra skirtingas, kiekvienas turi būti asmeniškai išklausytas, suprastas, mylimas ir pagydytas. Būtų neteisinga jei į šiuos asmenis žiūrėtume tik kaip į sugedusius visuomenės mechanizmo sraigtelius. Kiekvienas turi būti vertinamas kaip asmuo ir kaip toks turi būti gelbėjamas“.

Savo kalboje popiežius palietė kovos su organizuotu nusikalstamumu temą. Reikia griežčiau persekioti prekiautojus narkotikais, nuo smulkių platintojų iki didelių tarptautinių tinklų; reikia kovoti su pinigų plovimu. Reikia taip pat plėtoti medicinines ir socialines programas, padedančia vaduotis iš priklausomybės, šioje srityje labiau įjungiant šeimas. „Kova sunki, ypač kai veikiama viešai ir sulaukiama grasinimų, - sakė popiežius, - tačiau tai būtina kova, nuo kurios priklauso daugybės žmonių likimas“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.