2016-11-24 14:58:00

Popiežius audiencijoje priėmė Vietnamo prezidentą


Lapkričio 23 dienos pavakare popiežius Pranciškus priėmė Vietnamo prezidentą Tran Dai Quang, jo sutuoktinę ir palydą. Šio vizito kontekstas yra religijos laisvės įstatymas. Vietnamas, valdomas vienvaldės komunistų partijos, lapkričio 18 dieną priėmė naują įstatymą, kuris reguliuoja religijos laisvę ir religinių organizacijų veiklą. Viena vertus, juo garantuojama daug teisių, tačiau kritikai pastebi, kad yra perteklinių suvaržymų. Savo paskelbtoje oficialioje įstatymo projekto analizėje Vietnamo vyskupų konferencija pažymėjo, kad jis yra geresnis už iki šiol galiojusį, bet išvardija keliolika dviprasmybių. Galima pridurti, kad egzistuoja bendra Vietnamo ir Šventojo Sosto darbo grupė, tarp kurios nagrinėjamų temų yra ir religijos laisvė. Šeštasis šios grupės susitikimas įvyko prieš mėnesį, spalio 24 – 26 dienomis. Bendrame komunikate Šventasis Sostas padėkojo už Vietnamo valdžios dėmesį katalikų Bažnyčios poreikiams šiame krašte ir pabrėžia, jog religijos laisvė yra sąlyga prisidėti prie krašto bendrojo gėrio.

Popiežiaus Pranciškaus ir kitų Šventojo Sosto atstovų susitikimuose ketvirtadienį su Vietnamo prezidentu Tran Dai Quang buvo atkreiptas dėmesys į esančius gerus santykius tarp Šventojo Sosto ir Vietnamo. Po susitikimų Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė komunikatą, kuriame atkreiptas dėmesys į tai, kad gerus dvišalius santykius palaiko bendra dialogo dvasia ir pastovios pastangos surasti pačius tinkamiausius įrankius, kurie leistų santykius dar labiau plėsti. Komunikate sakoma, kad pokalbiuose taip pat paryškintas Bažnyčios ir Valstybės bendradarbiavimas įvairiose vietinės visuomenės sferose.

Po popiežiaus audiencijos Vietnamo prezidentą priėmė Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin ir Sekretorius santykiams su valstybėmis Paul Richard Gallagher. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.