2016-11-24 13:47:00

Popiežiaus homilija: Sugedimas ir tuštybė neturi ateities


Paskutinėmis liturginių metų dienomis Mišių metu skaitomos Apreiškimo Jonui ištraukos. Ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tris balsus, kurie skambėjo šios dienos pirmajame skaitinyje.

Pirmasis – tai angelo balsas, kuri šaukia: „krito didžioji Babelė!“ Krito didžioji ištvirkėlė, kuriai tarnavo sugedę žemės didžiūnai, kuri sėjo sugedimą žmonių širdyse, kuri gundė žmones eiti sugedimo keliu. Sugedimas, korupcija, pasak popiežiaus, tai prakeiksmas, tai gyvenimas be Dievo, tai tarnavimas dievui pinigui, savo gerovės siekimas išnaudojant kitus. Tačiau toks gyvenimas žlugs, kaip žlugo Babelė. „Tai sužlugs, tokia civilizacija sužlugs. Angelo balsas skelbia pergalę: krito, krito suvedžiotoja. Sužlugs ir tuštybės, išdidumo imperija. Kaip krito šėtonas, kris ir ji“.

Antrasis balsas – tai Dievą šlovinančios minios šauksmas: „Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui“. „Tai galingas šlovinimo balsas. Dievą šlovina išganytoji jo tauta ir taip pat tauta, kuri dar keliauja žemėje. Dievą šlovina jo tauta, nusidėjėliai, bet nesugedę žmonės, nusidėjėliai, bet trokštantys Jėzaus Kristaus mums suteikto išganymo“.

Ir galiausiai trečiais balsas – tai švelnus angelo šnabždesys. Jis sako: „Rašyk: 'Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį'“. Pasak Jėzaus palyginimo, į vestuvių pokylį bus pakviesti žmonės, sutikti pasaulio kryžkelėse, geri ir blogi, akli, kurti, luoši – mes visi, nusidėjėliai, kurie turime pakankamai nuolankumo tarti: „Aš esu nusidėjėlis, bet tikiu, kad Dievas mane išgelbės“. Jei tokia bus mūsų širdis, mes sulauksime kvietimo, mes išgirsime tą švelnų balsą, kuris mus pakvies į vestuvių pokylį.

„Panašia žinia baigiasi ir šios dienos Evangelija, sakė Pranciškus. „Tiems reiškiniams prasidėjus – tai yra kai sužlugs išdidumas ir tuštybė – atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“. Tai reiškia, kad esame kviečiami į Avinėlio vestuvių puotą. Viešpats tesuteikia mums malonę laukti šio balso, - sakė Pranciškus, - ruoštis išgristi jo balsą: „Ateik, mano ištikimas tarne, nusidėjėli, bet ištikimas tarne, ateik, ateik į savo Viešpaties pokylį“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.