2016-11-23 16:58:00

Vysk. Paglia: abortas labai sunki nuodėmė, dėl to reikalingas ypatingas Gailestingumas


Spaudoje netyla komentarai apie apaštališkąjį laišką „Misericordia et Misera“, kuris paskelbtas Gailestingumo metų užbaigimo proga. „Tai gailestingumo laikas“, - pabrėžia Pranciškus. Daugiausiai diskusijų sukėlė naujiena, kad visiems kunigams suteikta teisė atleisti aborto nuodėmę. Kilo daug žurnalistinių iškraipymų, skirtingų nuo to, ką rašo popiežius.

Kokia šio dokumento esmė? Popiežiškosios Gyvybės akademijos pirmininkas vyskupas Vincenzo Paglia, kuris yra ir Popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto didysis kancleris, komentuoja Vatikano radijui, kad šio dokumento esmė – sustiprinti Gailestingumo galią perkeisti. Gailestingumas nėra abstraktus žodis, - sako vyskupas, - iš tiesų tai Dievo galia, kuri keičia žmonių istoriją. Todėl popiežius ragina priimti jį ir skleisti, nes kas jį priima, nelieka toks pat, koks buvo pirma. Ne tik pasikeičia pats, tačiau gali keisti net kultūrą.

Žurnalistui pastebėjus, kad žiniasklaida ne visada tinkamai tarnauja informacijai, ypač kai kalbama apie aborto temą: tarsi popiežius būtų subanalinęs ar sumažinęs aborto, kaip sunkios nuodėmės, svorį, vyskupas atsakė, jog iš tikrųjų yra visiškai priešingai. Būtent dėl to, kad atleidimo suteikimas tai dialogas, sąmoningumas, sprendimas nebekartoti to, kas padaryta. Šia prasme, atleidimo teisės suteikimas visiems kunigams reiškia, jog tam, kuris žengė šį baisų žingsnį, duodama galimybė suprasti visą savo poelgio svorį,  kartu ir galimybė keisti gyvenimą bei daugiau to nebedaryti. Šia prasme popiežius, atsižvelgdamas į nuodėmės rimtumą, nori pasiūlyti geresnį būdą, idant būtų užkirstas kelias pasikartojimui. Didesnė galimybė gauti patikimų stiprių vaistų padeda silpniems ne taip greitai paslysti ar išvis nepaslysti. Taigi būtent dėl to, kad tai labai sunki nuodėmė, būtina suteikti ypatingą Gailestingumą

Dabar tas, kas įvykdo abortą, iš karto užsitraukia ekskomuniką „latae sententiae“, tai yra savaime. Ar čia kažkas keisis? Ne, - sako vyskupas Paglia. Savaiminė ekskomunika,  kaip numato Kanonų teisės kodeksas, išlieka. Tai reiškia, kad nesikeičia sunkios nuodėmės sąvoka, nėra jokio sušvelninimo: išlieka nusikalstamas nekaltojo sunaikinimas ir tai yra labai sunki nuodėmė.

Popiežiaus teksto šerdis – troškimas padėti suprasti, kad tam, kuris atgailauja, net ir dėl šios sunkiosios nuodėmės, Viešpats atleidžia ir apglėbia. Tarsi Dievas pamirštų ekskomuniką, kurią asmuo užsitraukė už šį dramatišką aktą.

Be abejo, šiame popiežiaus geste atsižvelgiama ir į silpnumą ar dramas, kurias išgyvena daugybė moterų, kurios, paliktos vienos, sunkiai  sugeba įveikti šią situaciją ir rasti tokį kelią, kad ne tik nepakartotų to, ką padarė, bet ir jaustų pagalbą tos dramos akivaizdoje, kurią kiekvienas abortas visuomet sukelia, taip pat ir toms pačioms moterims. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.