2016-11-22 18:03:00

Paskelbtos būsimų Pasaulio jaunimo dienų temos


Popiežius Pranciškus pasiūlė temas artimiausių trejų metų Pasaulio jaunimo dienoms, besiruošiant didžiajam jaunimo susitikimui, kuris 2019 m. vasarą įvyks Panamoje.

Ateinančių trejų metų Pasaulinių jaunimo dienų temos – tai trys Luko Evangelijos citatos, kalbančios apie Švč. M. Marijos vaidmenį išganymo istorijoje. 2017 m. Pasaulinės jaunimo dienos tema: „Didžių dalykų padarė man Viešpats“ (Lk 1,49); 2018 m. tema: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1,30); 2019 m. – „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1,38).

Pasaulio jaunimo dienos kasmet švenčiamos Verbų sekmadienį. Kas treji metai taip pat rengiami didieji pasauliniai jaunimo susitikimai, kurių paskutinysis buvo surengtas šių metų vasarą Krokuvoje. Jo metu buvo pranešta, kad kitas toks pasaulinis susitikimas bus surengtas 2019 m. Panamoje.

Būsimųjų Pasaulio jaunimo dienų temas popiežiaus Pranciškaus vardu paskelbė neseniai įkurta Pasauliečių, šeimos ir gyvybės reikalų dikasterija, perėmusi reformuojant Romos kuriją panaikintos Popiežiškosios pasauliečių tarybos funkcijas. Pasauliečių, šeimos ir gyvybės reikalų dikasterija rūpinasi taip pat ir Pasaulio jaunimo dienų organizavimu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.