2016-11-21 16:55:00

Paimenkirje ensimmäiseltä vuosisadalta


Clemensin kirje korinttilaisille on yksi vanhimmista säilyneistä Uuden testamentin jälkeisistä kristillisistä kirjoituksista. Clemensin elämästä tiedetään verraten vähän. Hän seurasi Pietaria Rooman toisena tai mahdollisesti neljäntenä piispana vuosina 88-99. Clemensin korinttilaiskirjettä pidetään alkuperäisenä. Kirje on kirjoitettu todennäköisesti vuonna 96.

Korinttilaiskirjeen taustalla on hajaannus, joka seurakuntaa oli kohdannut. Clemens lähestyy aihetta pitkän johdannon kautta. Jumala vanhurskauttaa ihmisen uskosta, ei omien tekojen kautta, Clemens selittää. Hän kehottaa korinttilaisia ahkeroimaan hyvissä töissä sekä laittamaan sivuun kaikenlaisen Jumalan Hengen vastaisen elämän. Jumalan lahjoista tullaan osallisiksi yhteydessä Kristukseen, Clemens selittää. Sen vuoksi tulisi kaikin puolin pyrkiä pysymään kiinni Kristuksessa ja toimimaan yhteydessä Häneen. Kristuksen ruumiin jäsenten tulisi palvella toisiaan nöyryydessä sillä lahjalla, jonka kukin on saanut, eikä asettua toistensa yläpuolelle. Papeille on annettu oma tehtävänsä ja maallikoille omansa.

Tätä taustaa vasten Clemens selittää sitten tarkemmin Kristuksen, kirkon ja sen johtajien yhteyttä:

”Apostolit saarnasivat meille Kristukselta saamaansa evankeliumia, ja Kristus Jumalalta saamaansa. Jumala lähetti Kristuksen, Kristus lähetti apostolit”.

Apostolit puolestaan asettivat seuraajia: “Apostolimme tiesivät Herran avulla, että seurakunnan kaitsijan tehtävän suhteen tulisi kiistoja. Sen vuoksi he, tästä etukäteen täysin tietoisina, asettivat noita [edellämainittuja] kaitsijoita ja määräsivät jälkeenpäin, että kun nämä nukkuisivat pois, toisten hyväksyttyjen miesten tulisi ottaa heidän palvelutehtävänsä”.

Tämän vuoksi tulee osoittaa kuuliaisuutta seurakunnan johtajille. ”On väärin, jos hylkäämme johtajat, jotka ovat hoitaneet tehtäväänsä oikein ja tunnollisesti”, kuten Korintissa oli tapahtunut. Tästä oli seurannut monien uskon horjumista ja pahennusta. Clemens muistuttaa, että jo Paavali oli Pyhän Hengen inspiroimana kirjoittanut korinttilaisille samasta aiheesta viitaten itseensä, Keefakseen ja Apollokseen (vrt. 1. Kor. 3).

Clemens kehottaa korinttilaisia lopuksi palaamaan veljelliseen rakkauteen, nöyryyteen ja elämään Kristuksen tahdon mukaan. Tulee laittaa sivuun kaikenlainen ylpeys ja ylimielisyys: on nimittäin “parempi, että saisi Kristuksen laumassa vaatimattoman mutta [sinänsä] kunnioitettavan paikan, kuin että korkealle korotettuna päätyisi eroon toivosta, joka Hänen laumallaan on”.

 

100-luvun alkupuolella kirjoitettu ”Hermaan paimen” mainitsee Clemensin, jonka tehtävä oli olla yhteydessä eri kirkkoihin, ja tämä sopisi Clemens Roomalaiseen paavina. Todennäköisesti kyseessä on sama Clemens, jonka Paavali mainitsee kirjeessään Filippiläisille: ”Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin Clemens” (Fil. 4:3)

Katolinen kirkko viettää pyhän Clemensin muistoa 23. marraskuuta.
All the contents on this site are copyrighted ©.