2016-11-20 13:32:00

Pranciškus: išsaugoti ir subrandinti Gailestingumo jubiliejaus vaisius


Su popiežiumi Gailestingumo Jubiliejaus uždarymo Mišias koncelebravo per šimtą penkiasdešimt kardinolų, įskaitant šešiolika šeštadienį paskirtų naujų kardinolų, vyskupai ir kunigai iš viso pasaulio. Tarp koncelebrantų buvo Kardinolų skyrimo konsistorijoje dalyvavęs Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir kaip Gailestingumo jubiliejaus piligrimas su grupe vyskupijos kunigų Romoje apsilankęs Kaišiadorių ganytojas vysk. Jonas Ivanauskas.

Popiežius Mišių pabaigoje prieš Vidudienio maldą dėkojo Dievui už suteiktą Šventųjų Gailestingumo metų malonę, pasveikino Mišiose dalyvavusias valstybių delegacijas ir padėkojo Italijos vyriausybei ir kitų institucijų atstovams, taip pat teisėsaugos pareigūnams, visiems bendradarbiavusiems rengiant ir vykdant jubiliejaus programą, priimant piligrimus ir juos informuojant, įskaitant sveikatos apsaugos darbuotojus ir savanorius. Popiežius ypatingai dėkojo prisidėjusiems dvasiškai už sėkmingą jubiliejaus eigą ir baigtį, paminėjo senelius ir ligonius, kurie be perstojo meldėsi, už Jubiliejų paaukodami savo kančias. Popiežius Pranciškus atskirai padėkojo klauzūrinio gyvenimo vienuolėms, prisimindamas pirmadienį švenčiamą „Pro Orantibus“ dieną.

„Kviečiu visus ypatingai prisiminti šias mūsų seseris, visiškai pasiaukojusias maldai; joms reikia mūsų dvasinio ir materialinio solidarumo“, sakė popiežius.

Šventasis Tėvas pakvietė prisiminti Avinjone šeštadienį palaimintuoju paskelbtą Basųjų karmelitų vienuolį ir kunigą Kūdikėlio Jėzaus Mariją Eugenijų, Dievo žmogų, atidų artimo dvasiniams ir materialiniams poreikiams. „Jo pavyzdys ir užtarimas tepalaiko mūs tikėjimo kelyje“, sakė popiežius.

Šventasis Tėvas padėkojo ir visiems, atvykusiems į Romą iš įvairių kraštų Šv. Petro bazilikos Šventųjų durų uždarymo apeigoms. „Mergelė Marija tepadeda visiems išsaugoti širdyje ir subrandinti dvasinius Gailestingumo jubiliejaus vaisius“, pasakė Šventasis Tėvas po šių žodžių visus palaiminęs. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.