2016-11-19 15:17:00

Pranciškus kardinolų konsistorijoje: nusileiskite į lygumą, tarp žmonių


Lapkričio 19-ąją dieną, pradedant kardinolų konsistoriją, visų septyniolikos naujųjų kardinolų vardu į popiežių Pranciškų kreipėsi Mario Zenari, kuris yra apaštalinis nuncijus Sirijoje. Padėkojęs Šventajam Tėvui už kvietimą būti ypatingoje bendrystėje su juo ir su Romos Bažnyčia, kardinolas Zenari sakė:

„Pakvietėte mus iš visų kontinentų. Iš regiono, kuris vadinamas „krikščionybės lopšiu“ ir kur pirmą kartą mokiniai buvo pavadinti krikščionimis. Iš jaunų ir dinamiškų Bažnyčių, iš senojo kontinento ir naujojo pasaulio. Tai iškalbingas ženklas visuotinumo Bažnyčios, vieno ir to paties tikėjimo gražios ir įvairios išraiškos. Atėjome iš įvairių bažnytinių tikrovių: iš tarnavimo Šventajam Sostui, sielovadinės tarnystės, drąsių tikėjimo liudijimų“.

Popiežius Pranciškus savo kalboje rėmėsi perskaityta Evangelijos pagal Luką ištrauka (6, 27 - 36), kurioje pasakojama apie Jėzaus mokymą, jog reikia mylėti ne vien savo draugus, bet ir priešus. Keliose eilutėse prieš tai pasakojama, jog Jėzus šiuos žodžius pasakė su Dvylika nusileidęs nuo kalno žemyn, į lygumą, kur laukė didelė minia žmonių, „varginamų“ įvairių ligų ir bėdų.

(Dvylikos) išrinkimas, - kalbėjo Pranciškus, - vietoj to, kad paliktų juos ant kalno viršūnės, priešingai, atveda į minios vidurį, tarp žmonių vargų, į jų gyvenimo matmenį. Tokiu būdu Viešpats jiems parodo, jog tikroji viršūnė yra pasiekiama lygumoje ir lyguma mums primena, kad viršūnė yra žvilgsnyje ir ypač kvietime: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“. Šis kvietimas yra lydimas keturių imperatyvų, keturių paraginimų, kuriais Viešpats nori suteikti mokinių pašaukimui konkretumą, gyvenimo kasdienybėje. Galėtume pasakyti, kad tai keturi gailestingumo mistagogijos etapai: mylėkite, darykite gerą, laiminkite, melskitės. Dėl šių dalykų visi galime sutarti, jie atrodo suprantami. Tai keturi veiksmai, kuriuos lengvai atliekame savo draugų, daugiau ar mažiau artimų žmonių – artimų jausmais, skoniais, įpročiais – atžvilgiu. Problema iškyla, kai Jėzus mums nurodo kitus šių veiksmų adresatus, labai aiškiu būdu, be eufemizmų ir žodžių vingrybių. Mylėkite savo priešus, darykite gerą jūsų nekenčiantiems, laiminkite jus keikiančius, melskitės už niekintojus. Tokie veiksmai negimsta spontaniškai su tuo, kuris stovi prieš mus kaip varžovas, kaip priešas. Jų atžvilgiu mūsų pirmasis ir instinktyvus poelgis yra juos pažeminti, atmesti, iškeikti. Dažnai bandome juos „demonizuoti“, kad turėtume „šventą“ pasiteisinimą patraukti juos sau iš kelio. O Jėzus mums, priešingai, sako, kad tą, kuris tau priešas, tavęs nekenčia, tave keikia ar niekina – mylėk, daryk gerą, laimink ir melskis.

Esame prieš vieną iš Jėzaus žiniai būdingiausių požymių, už kurio slypi jos jėga, mūsų džiaugsmo versmė, mūsų misijos ir Gerosios naujienos skelbimo galia. Priešas yra tas, kurį turiu mylėti. Dievo širdyje nėra priešų, Dievas turi tik vaikus. Mes statome mūrus, konstruojame kliūtis, skirstome žmones. Dievas turi vaikus ir ne tam, kad juos patrauktų sau iš kelio. Dievo meilė dvelkia ištikimybe asmenims, tai motiniška ir tėviška meilė, kuri neapleidžia, net ir suklydus. Mūsų Tėvas, kad mylėtų, nelaukia kol tapsime gerais, mažiau neteisingais ir labiau tobulais. Mus myli, nes taip nusprendė, nes suteikė mums savo vaikų statusą. Ir mylėjo mus ir tada, kai buvome jo priešai. Besąlygiška Tėvo meilė visiems buvo ir yra reikalavimas atsiversti mūsų vargšei širdžiai, kuri linkusi teisti, dalinti, priešpastatyti ir pasmerkti. Žinojimas, kad Dievas tęsia mylėti jį atmetantį yra neišsemiamas pasitikėjimo šaltinis ir paskata misijai.

Mūsų epochai būdingos, - tęsė Pranciškus, - sunkios problemos ir klausimai, pasauliniu lygiu. Gyvename laiku, kai mūsų visuomenėse, epidemiškai, gimsta dalijimas ir atskirtis, kaip vienintelis būdas spręsti konfliktus. Matome, pavyzdžiui, kaip šalia mūsų esantis ne tik turi nepažįstamojo, imigranto ar pabėgėlio statusą, bet tampa grėsme, įgyja priešo statusą. Priešo, nes atėjo iš tolimo krašto, iš kitų papročių. Priešas dėl savo odos spalvos, dėl kalbos ar socialinio statuso, nes galvoja skirtingai ar išpažįsta kitą tikėjimą. Priešas, nes .... Ir, neapčiuopiamai, ši logika įsilieja į mūsų gyvenimo ir veikimo būdą. Viskas ir visi įgyja nedraugiškumo atspalvį. Pamažu skirtumai tampa priešiškumo, grasinimų ir prievartos simptomais.

Galiausiai, pasak Pranciškaus, nedraugiškumo virusas pasiekia epideminį lygį, žaloja ir naikina. Imuniteto prieš jį neturi ir krikščionių bendruomenės, kunigai, susibūrimai. Ir todėl reikia budrumo, nes toks elgesys yra prieš Bažnyčios turtingumą ir visuotinumą.

Kalbą Pranciškus užbaigė tardamas kardinolams, kad Viešpats ir šiandien juos kviečia nusileisti į „lygumą“, tarp minios, kurioje yra ta viršūnė, kurion jie turi lipti – meilės, atleidimo, gailestingumo viršūnė.

Po to vyko oficialios skyrimo kardinolais apeigos. Naujieji kardinolai ištarė priesaikos žodžius, o popiežius jiems įteikė simbolius ir ženklus, kurie apibūdina jų naująją atsakomybę. Skirtingai nei anksčiau, šioje konsistorijoje nedalyvavo popiežius emeritas Benediktas XVI, tačiau buvo pranešta, jog po apeigų naujieji kardinolai, kartu su Pranciškumi, jį aplankė jo bute vienuolyne, Vatikano sodų teritorijoje, šalia Šv. Petro bazilikos.

 

Šeštadienį, spalio 19 d., paskirti nauji kardinolai:

Mario Zenari, Apaštališkasis nuncijus Sirijoje (Italija)
Bangio arkivyskupas Dieudonne Nzapalainga, C.S.Sp., (Centrinės Afrikos Respublika)
Madrido arkivyskupas Carlos Osoro Sierra (Ispanija);
Brazilijos arkivyskupas Sergio da Rocha, (Brazilija);
Čikagos arkivyskupas Blase J. Cupich, (JAV)
Dakos arkivyskupas Patrick D’Rozario, C.S.C., (Bangladešas)
Meridos arkivyskupas Baltazar Enrique Porras Cardozo, (Venesuela)
Mecheleno - Briuselio arkivyskupas Jozef De Kesel, (Belgija)
Port Luiso arkivyskupas Maurice Piat, (Mauricijus)
Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas, vyskupas Kevin Joseph Farrell (JAV)
Tlalnepantla arkivyskupas Carlos Aguiar Retes, (Meksika)
Port Morsbio arkivyskupas John Ribat, M.S.C., (Papua Naujoji Gvinėja)
Indianapolio arkivyskupas Joseph William Tobin, C.SS.R., (JAV)

Kvala Lumpūro arkivyskupas emeritas Anthony Soter Fernandez, (Malaizija)
Novaros vyskupas emeritas Renato Corti, (Italia)
Mohale’s Hoek vyskupas emeritas Sebastian Koto Khoarai, O.M.I, (Lesotas)
Škoderio - Pulto arkivyskupijos kun. Ernest Simoni, (Albanija)

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.