2016-11-18 13:22:00

Popiežius: žmonės kunigams neatleidžia tik vieno dalyko – prisirišimo prie pinigų


Penktadienio ryto Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje kartu su popiežiumi koncelebravo Gailestingumo jubiliejaus dieną švenčiantys apaštališkosiose nunciatūrose dirbantys kunigai, nuncijų bendradarbiams – patarėjai, sekretoriai ir atašė. Tarp jų buvo ir Apaštališkosios nunciatūros Vašingtone patarėjas lietuvis mons. Rolandas Makrickas.

Penktadienio Mišių Evangelijoje kalbama apie prekeivių išvarymą iš Jeruzalės šventyklos. Komentuodamas šią sceną Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie neturto dorybę, kurią savo gyvenimo pavyzdžiu turėtų liudyti visų pirma kunigai. Žmonės myli savo kunigus ir pakenčia daug jų silpnybių; neatleidžia tik vieno dalyko – prisirišimo prie pinigų, - sakė popiežius.

„Viešpaties Dievo namai yra maldos namai, susitikimo su Dievu vieta, susitikimo su meilės Dievu vieta. Tačiau į Dievo namus kartais įžengia, bando į juos įžengti, ir dievas – pinigas. Pinigų keitėjai ir prekiautojai, pasistatę savo prekystalius šventykloje, nuomodavo vietas. Kunigai jiems išnuomodavo vietas ir gaudavo už tai pinigų. Viešpats – pinigas gali sužlugdyti mūsų gyvenimą, gali mus nuvesti į pražūtį, atimti laimę, tarnavimo Viešpačiui džiaugsmą. Nes juk tik Viešpats gali mums suteikti tikrą džiaugsmą“.

„Dievo tauta turi labai gerą nuojautą – žino ką priimti, ką laikyti šventu ir ką pasmerkti. Dievo tauta sugeba ir pasmerkti. Dievo tauta atleidžia kunigams daug silpnybių, dovanoja daug nuodėmių, bet vienos nuodėmės nesugeba atleisti: prisirišimo prie pinigų. Kai mato kunigą prisirišusį prie pinigų, tokiam neatleidžia. Neatleidžia tiems kunigams, kurie engia žmones. Šito Dievo tauta negali pakęsti ir neatleidžia. Daug kitų dalykų, daug silpnybių žmonės bando suprasti – „nors ir jis blogai daro, bet vargšas žmogus, jis toks vienišas...“ ir bando jį pateisinti. Pasmerkimas nėra griežtas ir galutinis: Dievo tauta yra supratinga, tačiau ne viešpaties – pinigo pavergtam kunigui, ne tokiam kunigui, kuris elgiasi su žmonėmis kaip įmonės savininkas ar kunigaikštis“.

„Liūdna kai matome prie gyvenimo pabaigos priartėjusį kunigą, kurį mirštantį, jau praradusį sąmonę, iš visų pusių kaip vanagai apsupa giminaičiai, tykantys, ką galėtų pasigriebti. Būkite nuoširdūs prieš Viešpatį, - sakė popiežius, – pasitikrinkite sąžinę. „Viešpatie – tu esi mano Viešpats? O gal aš esu kaip Rachelė, kuri pavogė stabus, nes stabai jai brangesni? Gal ir man brangesnis stabas pinigas?“ Būkite drąsūs! Drąsiai rinkitės! Tenkinkitės atlygiu, kurį gauną sąžiningas darbininkas. Turėkite santaupų tiek, kiek turi sąžiningas darbininkas. Tačiau nestabmeldžiaukite pinigui. Viešpats mums visiems tesuteikia krikščioniško neturto malonę. Viešpats tesuteikia mums malonę būti sąžiningais darbininkais, tenkintis sąžiningu uždarbiu ir nereikalauti daugiau.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.