2016-11-17 16:59:00

Popiežiaus homilija. Atpažinkime mus lankantį Dievą


Jėzus žiūri į Jeruzalę ir verkia. Jėzus verkia atsimindamas savo tautos istoriją, matydamas besaikę Dievo meilę savo tautai ir tautos neištikimybę ir nedėkingumą. Šią ketvirtadienio Mišių Evangelijos sceną popiežius Pranciškus komentavo Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Jėzui skauda širdį matant istoriją, kurioje tiek daug neištikimybės; istoriją, kurioje neatpažįstami Dievo gerumo gestai, nepriimama Dievo meilė, atmetamas Dievas, kuris myli savo tautą, jos ieško, trokšta, kad ji būtų laiminga. Jėzus tą akimirką suprato kas laukia jo kaip Dievo Sūnaus ir verkė, kad ši tauta neatpažino jos aplankymo meto. Tai ne tik istorijoje vykusi drama. Jėzui atėjus ji nesibaigė. Tai visų laikų drama. Tai ir mano drama. Kiekvienas šiandien turėtume klausti, - sakė Pranciškus, - ar aš atpažįstu mano aplankymo metą. Ar suprantu, kad Dievas mane lanko?“

„Visi galime nusidėti ta pačia nuodėme, kuria nusidėjo Izraelio tauta, kuria nusidėjo Jeruzalė: neatpažinti mūsų aplankymo meto. Kiekvieną dieną Viešpats mus lanko, kiekvieną dieną beldžiasi į mūsų duris. Kai jis mus myli, kai jis mus kviečia – nebėkime nuo jo. „Ne, ne, aš esu visiškai ramus, aš viską darau ką reikia daryti, aš dalyvauju Mišiose... Aš ramus...“. Reikia kasdien patikrinti savo sąžinę. Reikia klausti: ar Viešpats šiandien mane aplankė? Ar girdėjau jo kvietimą? Ar jaučiau įkvėpimą juo sekti, padaryti gerą darbą, daugiau laiko skirti maldai? Yra ir daugybė kitų dalykų, kuriais Viešpats kiekvieną dieną mus kviečia su juo susitikti“.

„Jėzus verkė ne tik dėl Jeruzalės, bet ir dėl mūsų visų, Jėzus atidavė savo gyvybę, kad mes atpažintume jo apsilankymą“. Popiežius paminėjo Šv. Augustino kitados pasakytus labai stiprius žodžius: „Aš bijau pro mane einančio Dievo, Jėzaus“. Kodėl bijai? „Bijau, kad galiu jo neatpažinti!“ Jei tu nežiūrėsi sau į širdį, tu nežinosi ar Jėzus tave aplankė. Viešpats tesuteikia mums malonę atpažinti metą kai jis mus aplankė, kai mus lanko ir kai aplankys, - sakė popiežius, - kad atidarytume jam duris ir kad jo meilė padarytų didesnę mūsų širdį, kad ji su meile tarnautų Viešpačiui Jėzui“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.