2016-11-17 13:30:00

Mišios Šv. Petro bazilikos Gailestingumo Motinos koplyčioje


Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventė paminėta ir Romoje. Ketvirtadienio, lapkričio 17 d. rytą Mišias Aušros Vartų Marijai dedikuotoje Šv. Petro bazilikos kriptos koplyčioje aukojo Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas su keletu savo vyskupijos kunigų, šiomis dienomis Romoje atliekančių Gailestingumo jubiliejaus rekolekcijas, kadenciją baigiantis Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ, Apaštališkosios nunciatūros Jungtinėse Amerikos Valstijose patarėjas mons. Rolandas Makrickas, taip pat Romos Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis bei kolegijos kunigai studentai. Homiliją sakė kun. Mozė Mitkevičius. Mišiose dalyvavo Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė, keliolika Romoje gyvenančių lietuvių ir piligrimų iš Lietuvos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.