2016-11-15 12:45:00

Popiežiaus homilija. „Ne“ drungnumui; „ne“ apgaulingai ramybei


Nebūkime drungni krikščionys, sakė popiežius Pranciškus, antradienio ryto Mišių homilijoje kartodamas pirmajame skaitinyje iš Apreiškimo Jonui knygos skambėjusį įspėjimą.

„Apie ką gi sau galvoja drungnas žmogus? Pats Viešpats pasako: jis mano esąs turtingas. Jis sako pats sau: „Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia“. Jis ramus, bet taip apgaulinga ramybė. Kai Bažnyčios, šeimos, bendruomenės, žmogaus sieloje tvyro visiška ramybė, joje nėra Dievo“.

Tai įspėjimas, kad neužsnūstume savo drungnume, kad nemanytume, jog galime būti ramūs, nes nieko blogo nedarome, kad mums patiems nieko netrūksta. Tik Viešpats gali mums suteikti tikrą ramybę. Tik jis vienas gali mus apdovanoti tikrais turtais. „Tai ne tie turtai, kuriuos tu manai turįs, nes esi geras žmogus, darai viską ką reikia daryti ir esi ramus. Tikri turtai, kuriuos duoda Dievas, visada atneša su savimi kryžių, atneša tam tikrą sielos nerimą. Ir aš tau patariu įsigyti baltą drabužį ir apsirengti, kad nesimatytų koks esi gėdingai nuogas. Drungnieji nesupranta, kad jie yra nuogi, kaip tas pasakos karalius, kurį pamatęs vaikas sako: „karalius nuogas“. Drungnieji yra nuogi“.

Taip pat yra krikščionių, - sakė Pranciškus, - kurie negirdi, kad Viešpats beldžiasi į jų duris. Štai, Viešpats, pas juo ateina, o jie jo nemato. Reikia mus tokio smalsumo, kokį turėjo Zachiejus, apie kurį kalba šios dienos Evangelija. Jo sieloje Šventoji Dvasia pasėjo smalsumo sėklą.

„Iniciatyvos imasi  Šventoji Dvasia. Ji sužadina mūsų norą eiti pas Viešpatį. Viešpats yra šalia mūsų, žvelgia į mus ir sako: „Pasikviesk mane į namus“. Viešpats yra su mumis, pasiruošęs su meile mums padėti. Jis nori, kad mes jį pakviestume į savo namus. Viešpats yra su mumis ir kaip Zachiejui sako: „lipk žemyn“. Ar aš sugebu išgristi savo širdyje kai Viešpats man sako: „pabusk“, kai man sako: „atidaryk“, kai man sako: „lipk žemyn“? Viešpats tesuteikia mums malonę atpažinti šiuos raginimus“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.