2016-11-15 15:48:00

Popiežius piligrimams iš Olandijos: išpažintis reformuoja Bažnyčią


„Visam pasauliui ir mums reikia Dievo gailestingumo. Paprasčiausiai pasiekiamas būdas patirti Dievo gailestingumą yra Susitaikinimo sakramentas. Išpažintis tai vieta, kurioje gauname Dievo atleidimo ir gailestingumo dovaną. Nuo jos prasideda kiekvieno mūsų atsinaujinimas ir visos Bažnyčios gyvenimo reforma“. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo sveikindamas katalikus iš Olandijos, dalyvaujančius nacionalinėje piligrimystėje į Romą Šventųjų gailestingumo metų proga. Piligrimai iš Olandijos antradienio rytą dalyvavo Mišiose Šv. Petro bazilikoje, kurias, kartu su visais šalies vyskupais, aukojo Olandijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Utrechto arkivyskupas kard. Willelm Eijk.

Po Mišių į baziliką atėjo popiežius Pranciškus ir pasakė olandams katalikams trumpą kalbą. Šventasis Tėvas ragino ypač šiais gailestingumo jubiliejaus proga prašyti Dievą atleidimo išpažintyje ir jį gavus dalytis su kitais, skelbti kitiems žmonėms gailestingumo malonę. „Mūsų laikų vyrai ir moterys trokšta Dievo, trokšta jo gerumo, jo meilės, - sakė Pranciškus. Taip pat ir jūs galite būti tarsi gailestingumo latakai kitiems žmonėms, jūs galite padėti numalšinti jų troškulį, galite padėti jiems atrasti Kristų, visos žmonijos Vaduotoją ir Atpirkėją. Jūs galite „drėkinti“ visuomenę Evangelijos skelbimu ir meilės darbais, visų pirma labiausiai kenčiančių, atstumtų, likimo valiai paliktų žmonių labui“.

Galiausiai popiežius meldė Bažnyčiai Olandijoje Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos užtarimo, o taip pat paprašė Olandijos katalikus melstis už jo – Petro įpėdinio – tarnystę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.