2016-11-14 14:52:00

Påven under mässan "Oacceptabelt att människor kasseras för flyktiga saker"


Alldeles vid jubelårets slut var det dags för de fattigastes särskilda jubelårsaudiens med påven Franciskus som pågick under hela helgen under en pilgrimsfärd i ”Fratello’s” regi som såg människor i nöd och socialt utstötta från hela Europa komma till Rom. Även en svensk grupp från Källans Råd och Stödcenter i Nacka deltog under ledning av verksamhetschef Pernilla Landin.

En helg som började med påveaudiensen på fredagen och som avslutades med påven Franciskus mässa i Peterskyrkan på söndagen, i vilken påven sa till dem, i väldens ögon de minsta, att deras ”närvaro hjälper till att påminna om Guds perspektiv, att se vad han ser”:

”Det är ett symptom på en andlig skleros när vi bara är intresserade av föremål som ska produceras snarare än personer som ska älskas. På detta vis föds vår tids motsägelsefullhet: ju mer framsteg vi gör och ju mer möjligheter vi skapar, vilket är något gott, desto fler kommer efter och blir utan det. Denna orättvisa borde oroa oss mer än tidens slut.”

Påven påminde om den utmanade frågan för mänskligheten. I vad placerar jag min säkerhet? I Herren eller andra former av säkerhet som inte behagar Gud? Var är mitt liv på väg, vad längtar mitt hjärta efter? Längtar det efter livets Herre eller förbigående saker som inte kan tillfredsställa?

Påven hänvisade till dagens evangelietext i vilken Jesus påpekar att vi kommer att se krig och konflikter, jordbävningar, hungersnöd, sjukdom och förföljelse, och han sa att ”Jesus vill inte skrämma oss, men han vill säga till oss att allt det vi ser, kommer att passera. Även de starkaste rikena, de sakrala byggnaderna och den säkraste verkligheten i denna värld kommer inte vara för evigt, förr eller senare faller de.”

Människorna svarar genom att vilja ha ett tecken av Jesus på när det kommer att ske, men Jesus tycker inte om denna nyfikenhet, förklarade påven: ”Tvärtom uppmanar han oss inte luras av apokalyptiska predikanter. De som följer Jesus bry sig inte om domedagsprofeter, horoskopens nonsens, eller skrämmande predikningar och förutsägelser som distraherar från de verkligt viktiga sakerna. I sorlet av så många röster, ber Herren oss att urskilja mellan vad som kommer från honom och vad som är en falsk ande.”

”Detta är viktigt: att skilja Guds visdoms ord varje dag från dem som använder sig av Guds namn för att skrämma, och för att ge näring till splittring och rädsla.”

”Jesus uppmanar bestämt till att inte vara rädda för historiens omvälvningar, inte ens inför de allvarligaste prövningarna och orättvisorna. Han ber oss att framhärda i det goda och att placera alla vår tillit till Gud, som inte sviker oss. Gud glömmer inte sina trogna, hans dyrbara skatt. Han glömmer oss inte.”

Påven påminde om att i en värld där allt är förgängligt finns det två verkligheter som har värde i våra liv: Gud och vår nästa. ”Detta är de två rikedomarna att älska. Allt annat - himlen, jorden, allt som är vackert, även detta basilika - skall förgå; men vi får aldrig utesluta Gud eller andra från våra liv.”

Påven Franciskus påpekade att det är oacceptabelt att människan som Guds skapelses höjdpunkt, ofta kasseras och utesluts till förmån för efemära saker. Detta är oacceptabelt, eftersom de i Guds ögon är det mest värdefulla. Det är illavarslande att vänja sig vid detta, att våra samveten bedövas och vi inte längre ser en bror eller en syster i de som lider vid vår sida.  

”Må Herren leda oss att utan rädsla se det som verkligen räknas, och vända våra hjärtan till honom och till våra sanna skatter, de fattiga.”
All the contents on this site are copyrighted ©.