2016-11-12 09:42:00

Påven på Barmhärtighetens fredag


Under detta Barmhärtighetens jubelår har påven Franciskus ett antal fredagar besökt olika behövande personer och besöken går under namnet  Barmhärtighetens fredag. Fredagen 11 november som är den sista i raden mötte påven präster som har lämnat sina ämbeten.

Påven tog sig till en lägenhet i en förort öster om Rom Ponte di Nona där han träffade 7 unga personer som de senaste åren av olika skäl har lämnat sina ämbeten som präster. Påven ville med detta besök visa dem sin närhet. Anledningarna till att de lämnat ämbetet är att familj eller andra präster inte har accepterat deras kall. De lämnas i ensamhet efter års arbete inom församlingar efter att inte ha blivit förstådda eller på grund av att inte klara av det pastorala ansvaret och som har fått dem att tvivla på sitt kall en gång att bli präster.

Man har därför skapat en familjehem för dessa, fyra som har tjänat i olika församlingar i Roms stift, en från Madrid, en annan från Sydamerika som båda har verkat i Rom och en från Sicilien i södra Italien.

De uppskattade mycket påvens besök och kände att han stod dem nära och dömde dem inte. Påven lyssnade uppmärksamt på deras berättelser och han försäkrade dem sin vänskap och personlig hjälp.

Påven har genom barmhärtighetens fredag uppmärksammat personer i andlig och kroppslig svårighet. Detta fredagsbesök var jubelårets sista.

Varje månad sedan januari har påven besökt på Barmhärtighetens fredag:

Januari en långvård, februari ett centrum för drogberoende,  mars en flyktingförläggning, april flyktingläger på ön Lesbos i Grekland, maj hem för mentalt handikappade, juni två kommuniteter i Rom för åldrade och sjuka präster, juli under sin Polenresa Auschwitz-Birkenau, barnsjukhus i Krakow, Korsvägen med ungdomarna på Världsungdomsdagen, närvarande irakier, syrier och andra som kom från krigsdrabbade områden, i augusti ett hem för tidigare prostituerade, september ett BB och ett sjukhem för döende personer och oktober ett hem för barn med sociala svårigheter.
All the contents on this site are copyrighted ©.