2016-11-12 16:24:00

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščioniškoji „įtrauktis“


Šeštadienio rytą įvyko dar viena Gailestingumo jubiliejaus proga surengta popiežiaus bendroji audiencija. Iki jubiliejaus uždarymo, su Šventųjų metų piligrimais popiežius Pranciškus bendrojoje audiencijoje susitiks dar kartą  - ateinantį trečiadienį.

Šį kartą, komentuodamas evangelisto Mato užrašytus Jėzaus žodžius: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“, Šventasis Tėvas kalbėjo apie krikščionių pašaukimą rūpintis vargšais, nesitaikyti su pasaulyje labai dažnai matoma socialine atskirtimi. Tarp šeštadienio bendrosios audiencijos dalyvių buvo nemažai piligrimų, kurie kaip tik šiuo metu yra atvykę į Romoje švenčiamas atstumtųjų, benamių, socialinę atskirtį kenčiančių žmonių Gailestingumo jubiliejaus dienas.

Jėzus kviečia visus žmones; nė vienas neturi jaustis atstumtas, neturi manyti, kad kvietimas ne jam, sakė Pranciškus. Mes turime pasitikėti Jėzumi, priimti jo meilės žinią, priimti kvietimą dalyvauti išganymo slėpinyje.

Šį Dievo meilės ir gailestingumo aspektą popiežius pavadino krikščioniška „įtrauktimi“, kuri yra atstūmimo, meilės stokos priešingybė, panašiai kaip socialinės „įtrauktis“ yra socialinės atskirties priešingybė.

„Šį gailestingumo aspektą – įtrauktį – išreiškia išskėstos rankos, norinčios apkabinti kiekvieną, nė vieno neatstumiant, neskirstant žmonių pagal socialinę padėtį, kalbą, rasę, kultūrą, tikybą. Kiekviename asmenyje turime matyti žmogų ir turime jį mylėti taip, kaip Dievas myli“, - sakė Pranciškus.

„Evangelija mus kviečia žmonijos istorijoje atpažinti didįjį įtraukties planą, pagal kurį, visiškai gerbiant kiekvieno žmogaus, kiekvienos bendruomenės ir kiekvienos tautos laisvę, visi esame pašaukti sudaryti brolių ir seserų šeimą, gyventi teisingai, solidariai ir taikai, priklausyti Bažnyčiai, kuri yra Kristaus kūnas“.

Pasak popiežiaus, Kristaus kryžius yra geriausias įrodymas, kad nė vienas žmogus nėra atskirtas nuo Dievo meilės ir gailestingumo. „Šventoji Motina Bažnyčia pratęsia istorijoje mirusio ir prisikėlusio Kristaus apkabinimą. Taip pat ir ši aikštė, ją juosianti kolonada, yra šio apkabinimo simbolis. Leiskimės įtraukiami į šį kitų įtraukimo procesą, kad liudytume gailestingumą, su kuriuo Dievas priėmė ir priima kiekvieną iš mūsų“.

Baigęs katechezę ir sveikindamas audiencijoje dalyvavusias maldininkų grupes, popiežius ypatingą padėką skyrė savanoriams, iš Italijos ir kitų šalių, kurie dalyvavo visuose jau besibaigiančių Gailestingumo metų renginiuose,  o taip pat kiekvieną kitą dieną budėjo prie Šv. Petro bazilikos ir kitų pagrindinių Romos miesto šventovių, patarnavo piligrimams, teikė jiems informaciją. „Šiais mėnesiais mačiau jus su Jubiliejaus logotipu diskretiškai patarnaujančius šioje aikštėje, - sakė popiežius, - gėrėjausi jūsų pasiaukojimu, kantrybe ir entuziazmu. Labai ačiū!“

Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba, atsakinga už Gailestingumo jubiliejaus renginius Vatikane ir kitose Romos popiežiškosiose bazilikose, informuoja, kad per visus Šventuosius metus patarnaujančių savanorių buvo apie keturis tūkstančius, kurių 1800 priklauso Maltos Ordino pagalbos tarnybai ir jie, jei prireikdavo, suteikdavo ir medicininę pagalbą. Dauguma savanorių buvo italai, tačiau buvo ir atvykusių iš kitų šalių, ypač iš JAV, Kanados, Argentinos, Brazilijos, Meksikos, taip pat iš Indijos, Taivano, Kongo. Vien šioje šeštadienio, lapkričio 12-osios, bendrojoje audiencijoje buvo apie 600 savanorių iš Italijos, JAV, Indijos ir Slovakijos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.