2016-11-11 16:34:00

Popiežius: Vargą kenčiantis žmogus – Dievo žinia mums


Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su keturiais tūkstančiais vargstančių, socialinę atskirtį kenčiančių žmonių, kurie kartu su juos globojančių krikščioniškų organizacijų savanoriais atvyko į Romą dalyvauti jiems skirtose Gailestingumo jubiliejaus dienose.

Išklausęs kelių liudijimų, popiežius Pranciškus jiems sakė, kad vargšai yra Evangelijos širdyje, kad Evangelija skelbia neturto žinią. Paprasti vargšai žmonės sekė Jėzų, nes jie troško būti pagydyti, troško laisvės. Tik tas žmogus, kuris ko nors stokoja, sugeba pakelti aukštyn akis ir svajoti. Kam nieko netrūksta, kas viso pertekęs, tas nemoka svajoti. „Mokykite mus, - sakė popiežius susitikimo dalyviams, - mokykite mus, kurie turime stogą virš galvos, kuriems netrūksta maisto ir vaistų, mokykite mus nebūti patenkintais savimi“.

Popiežius sakė, kad jei žmogus nepraranda savo orumo, jis ir liūdnose bei sunkiose situacijos išsaugoja sugebėjimą atpažinti grožį. Pats Jėzus gimė varge, gyveno kaip beturtis. Žmogaus orumas yra viena svarbiausių Evangelijos skelbiamų žinių. Vargą kenčiančiam žmogui taip pat kur kas lengviau suprasti kas yra solidarumas. Sugebėjimas būti solidariems yra neturto vaisius. Ko niekam netrūksta, tas nejaučia solidarumo poreikio.

Savo kalboje vargstančių, socialinę atskirtį kenčiančių žmonių Gailestingumo jubiliejaus dienų dalyviams popiežius iškėlė ir neturto sąsajas su taika. Mūsų Taika gimė tvartelyje, atstumtoje šeimoje. Vargšai nekariauja. Kariauja turtuoliai, kuriem reikia vis daugiau galios, vis daugiau pinigų, vis daugiau teritorijos. Iš žmogaus širdies, iš su orumu pakeltos kančios gimsta tikra taika. Visi trokštame, kad pasaulyje būtų taika. Reikia taikos Bažnyčioje. Visos Bažnyčios trokšta taikos. Visų religijų išpažinėjai nori gyventi taikoje. Visos religijos skelbia taiką.

Galiausiai popiežius taip pat paprašė vargą kenčiančių žmonių atleidimo už abejingumą ir nejautrumą, su kuriuo jie kasdien susiduria. „Evangelijos neskaitančių krikščionių vardu; tų krikščionių vardu, kurie sutikę vargstantį žmogų nusigręžia į kitą pusę, prašau: atleiskite“. „Jūs atleidimas, - sakė Pranciškus, - mums yra tarsi pašlakstymas švęstu vandeniu, apsivalymas. Padėkite mums tikėti, kad neturtas yra Evangelijos širdyje. Tai labai svarbi žinia ir mes visi – katalikai, krikščionys, visi – turime būti neturtinga Bažnyčia neturtingiesiems. Visi, visų religijų išpažinėjai, vyrai ir moterys, vargstančiame žmoguje temato Dievo žinią, Dievo, kuris pas mus ateina, dėl mūsų tampa beturčiu ir lydi mus per gyvenimą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.