2016-11-10 13:38:00

Ranná homília pápeža Františka: Nádej nie je očakávaním teatrálnych úkazov


Vatikán 10. novembra – Musíme zvíťaziť nad pokušením náboženstva teatrálnych úkazov, ktoré vždy hľadá nové zjavenia, podobné farebným raketám pri ohňostroji. Touto výzvou  sa dnes ráno prihovoril veriacim pápež František v Dome sv. Marty. Božie kráľovstvo podľa Svätého Otca rastie vtedy, keď si každodenne bedlivo strážime nádej života.

V dnešnom Evanjeliu podľa Lukáša farizejom, ktorí sa so zvedavosťou pýtajú, „kedy príde Božie kráľovstvo“ Ježiš odpovedá: „Božie kráľovstvo je medzi vami“ (Lk 17,20-25). Podľa slov Petrovho nástupcu predstavuje Božie kráľovstvo malé semienko, ktoré je zasadené a postupne rastie samo. A Boh ho necháva rásť, avšak bez toho, aby na seba priťahovalo pozornosť:     

„Božie kráľovstvo nie je náboženstvom divadla, ako keby sme vždy hľadali novinky, zjavenia, posolstvá... Boh prehovoril v Ježišovi Kristovi: a to je posledné Božie slovo. Ďalšie sú ako farebné rakety pri ohňostroji, ktoré ťa osvetľujú na okamih a potom čo ostane? Nič. Niet žiadneho rastu, niet svetla, neostáva nič: [je to len] okamih. A toľkokrát sme boli pokúšaní týmto «divadelným» náboženstvom, hľadaním vecí, ktoré sú cudzie [Božiemu] zjaveniu, [sú cudzie] miernosti Božieho kráľovstva, ktoré je medzi nami a ktoré rastie. A to nie je nádej: je to túžba mať niečo v rukách. Naša spása sa dáva v nádeji, v nádeji, ktorú má človek, ktorý zasieva zrno alebo žena, ktorá pripravuje chlieb, miešajúc kvas a múku: nádej, ktorá rastie. Naopak, toto umelé osvetlenie je všetkým na jeden okamih a potom zanikne, ako ohňostroj: neslúži na nič iné len na osvetlenie domu. Je to šou“.  

Čo teda treba robiť, opýtal sa veriacich Svätý Otec František, zatiaľ čo očakávame príchod plnosti Božieho kráľovstva? Rímsky biskup našiel odpoveď v jednoduchom úkone: musíme bedlivo „strážiť“:

„Strážiť s trpezlivosťou. Trpezlivosť v našej práci, v našich utrpeniach... Strážiť, ako stráži človek, ktorý zasial zrno a stráži rastlinu a dbá na to, aby zlá burina nerástla blízko nej, ale aby rastlina rástla. Strážiť si nádej. A tu je otázka, s ktorou sa dnes na vás obraciam: ak je Božie kráľovstvo medzi nami a my, ak máme vo vnútri toto zrnko, máme tam Duchu Svätého, ako si ho strážime? Ako rozpoznám, ako môžem rozpoznať dobrú rastlinu pšenice od kúkoľa? Božie kráľovstvo rastie a čo máme robiť my? Strážiť si ho. Rásť v nádeji, strážiť si nádej. Lebo v nádeji sme boli spasení. A toto je tá niť: nádej je niťou dejín spásy. Nádej, že sa natrvalo stretneme s Pánom“.

„Božie kráľovstvo, sa stáva silným v nádeji,“ dodal na záver svojej rannej homílie pápež František a pokračoval:  

„Spýtajme sa sami seba: ,Mám nádej? Alebo idem vpred, kráčam dopredu ako vládzem a neviem rozoznať dobré od zlého, pšenicu od kúkoľa, svetlo, to mierne svetlo Ducha Svätého od žiary tejto umeliny? Položme si otázku o našej nádeji v to zrnko, ktoré v nás rastie a o tom, ako si strážime našu nádej. Božie kráľovstvo je medzi nami, avšak my, či odpočívame a či pracujeme, musíme si s rozlišovaním strážiť nádej tohto Božieho kráľovstva, ktoré rastie, až do chvíle, kedy príde Pán a všetko bude premenené. V okamihu: všetko! Svet, my, všetko. A tak ako hovorí Pavol kresťanom v Tesalonikách (Solúne), v tú chvíľu zostaneme všetci s ním“. -ej-  
All the contents on this site are copyrighted ©.