2016-11-09 14:20:00

Portugalia: lekarze katoliccy przeciw legalizacji eutanazji


Dyskusja o legalizacji eutanazji jest „znakiem utraty świadomości, czym jest ludzkie życie” – stwierdzają członkowie Portugalskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich (AMCP). W wydanym oświadczeniu piszą, że „społeczeństwo nie powinno i nie może zgodzić się, aby w imię iluzorycznej autonomii i wypaczonego pojęcia wolności – które prowadzą do egoistycznego indywidualizmu i obojętności w stosunku do bliźniego – stało się dozwolonym coś, co jest zakazane, prowadząc w ten sposób do prawdziwej kultury śmierci”.

Dokument został opublikowany w reakcji na pierwszy przypadek legalnej eutanazji dziecka, przeprowadzonej w Belgii. Sygnatariusze przypominają w nim także wcześniejsze stanowisko stowarzyszenia w sprawie eutanazji, jako praktyki, która mogłaby negatywnie wpłynąć na poszanowanie godności życia ludzkiego, jak i na samo powołanie lekarza, którego podstawową misją jest ochrona zdrowia człowieka. W zakończeniu czytamy, że „jakiekolwiek prawo, które legalizowałoby zamach na życie ludzkie, doprowadziłoby państwo do zanegowania podstawowej jego funkcji jaką jest obrona człowieka”.

pp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.