2016-11-08 17:05:00

T. Gintaras Vitkus SJ apie jėzuitų generalinę kongregaciją ir pasikeitimus Lietuvoje


Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincija turi naują vadovą. Pastaruosius keletą metų jai vadovavusį t. Gintarą Vitkų SJ provinciolo pareigose pakeičia t. Vidmantas Šimkūnas SJ. Apie tai prie Vatikano radijo mikrofono pranešė pats t. Gintaras Vitkus SJ, šiuo metu Romoje dalyvaujantis nuo spalio pradžios vykstančioje Jėzaus Draugijos generalinėje kongregacijoje.

V.R. Pagrindinis, pats pirmas dalykas, kurį atliko ši generalinė kongregacija, buvo naujo Jėzaus Draugijos vadovo išrinkimas. Kas yra t. Arturo Sosa SJ?

G.V. Generalinė kongregacija nauju Jėzaus Draugijos vadovu išrinko t. Arturo Sosa SJ iš Venesuelos, kuris yra studijavęs politologiją, santykius su valstybe, ir apsigynęs daktaro disertaciją, ilgą laiką buvęs provincijolas,  profesorius, paskutiniu metu Romoje padėjęs tėvui generaliniam vyresniajam tvarkyti Romoje esančias aukštąsias mokyklas – Biblijos institutą, Grigaliaus universitetą, Rytų institutą. Dabar jis imasi vadovavimo tarnystės. Įspūdis labai geras. Orus, džiugus, gerą humoro jausmą turinti žmogus, kuris, atrodo, tvirtai mus, jėzuitus, ves į dabartinius iššūkius. Mes iš tiesų labai džiaugiamės ir esame dėkingi Dievui, kad pasisekė surasti tinkamą žmogų.

V.R. Jėzuitai generalinėje kongregacijoje posėdžiauja jau keletą savaičių. Kas dabar yra svarbiausia Jėzaus Draugijai?

G.V. Išsirinkę naują vadovą mes, jėzuitai, dabar svarstome savo padėtį ir galimybes toliau reikštis. Viena grupė yra kaip tik įpareigota parengti dokumentą apie mūsų gyvenimą ir misiją, įvardyti kokie yra svarbiausi iššūkiai; ko Bažnyčia ir visuomenė galėtų tikėtis iš Jėzaus Draugijos; kokiu būdu mes toliau vykdome naują evangelizavimą sekuliariame pasaulyje, kuriam Dievas nereikalingas; kokiu būdu padedame spręsti globalius žemės, ekologijos klausimus; kaip galėtume reaguoti į skurdo, prievartos reiškinius. Išlieka tradicinė misija veikti per švietimą. Mes apie tai neseniai kalbėjome ir tai atsispindės kongregacijos baigiamajame dokumente. Per mokyklas, per jų tinklą, mes galime daryti ilgalaikį poveikį žmogaus kultūrai. Be abejo, vadinamas intelektualinis apaštalavimas – kada ugdai žmogų gebantį daryti gera ir norintį daryti gera – lieka labai svarbus. Naujas klausimas, į kurį dabar reikia atsakyti: kaip mes galime padėti migruojantiems žmonėms? Mobilumas didėja, kartais priverstinis, kartais savanoriškas. Judantis žmogus, išsikeliantis iš savo gimtųjų sąlygų darosi pažeidžiamesnis. Kaip mes galime padėti šiems žmonėms įsikultūrinti  į naują aplinką? Tai nauja sritis, kurioje reikės mūsų dėmesio.

V.R. Kiek dar truks ši generalinė kongregacija?

G.V. Tikimės, kad lapkričio antroje pusėje jau turėtume baigti darbą. Tačiau tėvas generolas, naujasis mūsų vadovas, pakvietė būti atidžiais Dvasios judesiams, kur Šventoji Dvasia kreipia, kokias svarbiąsias temas kviestų dar apsvarstyti, kad mes galėtume vienybėje tarpusavyje ir vienybėje su Dievu ieškoti atsakymų.

V.R. Kaip gyvena Lietuvos jėzuitai? Jūs jau kelias savaites atitrūkęs nuo to gyvenimo, o kaip tik dabar yra naujienų...

G.V. Noriu pasidalinti tomis naujienomis. Jau vakar (pirmadienį) pirmoje dienos pusėje mūsų tėvas generolas paskelbė apie pokyčius Europos jėzuitų provincijose. Viena iš provincijų, kuri gavo naują vadovą yra Lietuvos ir Latvijos provincija. Aš turiu iš tiesų puikų įpėdinį – tai t. Vidmantas Šimkūnas SJ, kuris šiuo metu darbuojasi Vilniuje, vadovauja universitetinei šv. Jonų bažnyčiai, yra Vilniaus universiteto kapelionas. Mūsų provincijoje jis yra mūsų iždininkas. Dabar jisai yra paskirtas naujuoju vadovu. Mes turėsime sutarti nuo kada jisai pradės eiti pareigas.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.