2016-11-08 12:47:00

Popiežiaus homilija. Kas labiausiai trukdo tarnauti Viešpačiui?


Jei norime tarnauti Viešpačiui, turime saugotis nesąžiningumo ir galios siekimo, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijoje skambėjusius Kristaus žodžius: „Atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: 'Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti'“.

Kas gi mums labiausiai trukdo tarnauti Viešpačiui? Kliūčių yra daug ir įvairių, tačiau tarp jų pati rimčiausia yra galios siekimas, noras valdyti, kitiems primesti savo valią,  - sakė Pranciškus. „Kiek kartų esame girdėję, taip pat ir mūsų namuose, sakant: „aš čia esu šeimininkas!“ Kiek kartų ir mes kitiems esame, net ir be žodžių, davę suprasti, kad mes čia svarbiausi, kad bus taip, kaip mes nuspręsime. Galios troškimas... Tačiau Jėzus mus moko, kad kas turi valdžią, tas privalo elgtis kaip tarnas. Kas nori būti pirmas, tebūnie paskutinis, visiems tetarnauja. Jėzus apverčia aukštyn kojomis pasaulio vertybių tvarką. Galios troškimas nepadeda tarnauti Viešpačiu, bet priešingai – yra kliūtis, rimta kliūtis. Mes meldžiame Viešpatį, kad jis ją nuo mūsų atitolintų“.

Kita kliūtis, trukdanti mums tarnauti Viešpačiui, yra nesąžiningumas, nelojalumas. „Viešpats mums yra pasakęs, kad negalime tarnauti dviem šeimininkams. Tarnaujame arba Dievui, arba pinigui. Jėzus mums tai pasakė. Nelojalumas yra rimta kliūtis. Tačiau tai ne tas pats kas mūsų nuodėmingumas. Visi esame nusidėjėliai ir dėl to gailimės. Nelojalumas tai dvigubas žaidimas. Žaidimas tuo pačiu metu vienoje ir kitoje pusėje, žaidimas kartu su Dievu ir kartu su pasauliu. Tai rimta kliūtis. Kas trokšta valdžios ir kas nėra lojalus, tas negali sąžiningai tarnauti, tapti laisvu Viešpaties tarnu“.

„Tarnavimas Dievui yra laisvė: mes esame jo vaikai, o ne vergai. Turime tarnauti Dievui ramūs, taikūs. Kai Dievas pašalina taiką ir ramybę iš mūsų atimančias kliūtis, tuomet mes galime tarnauti jam būdami visiškai laisvi. Kai mes būdami laisvi tarnaujame Viešpačiui, tuomet savyje jaučiame ramybę, girdime Viešpaties balsą: „Ateik, geras ir ištikimas tarne...“ Visi norime su gerumu ir ištikimybe tarnauti  Viešpačiui, tačiau tam mums reikalinga jo malonė, patys savo jėgomis nesugebame. Dėl to visada prašykime šios malonės, prašykime, kad jis pašalintų visas kliūtis, kad suteiktų mums ramybę, kad duotų mums sutaikintą širdį, ir mes laisvi jam tarnautume: ne kaip vergai, bet kaip jo vaikai“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.