2016-11-08 17:47:00

Kalinių Gailestingumo jubiliejaus diena Lietuvoje


Pirmadienį Lietuvoje buvo paminėtas Nuteistųjų Gailestingumo jubiliejus. Įvairiuose Lietuvos kalėjimuose į šv. Mišias rinkosi nuteistieji, norėdami patirti gailestingojo Dievo malones.

Vilniuje nuteistųjų gailestingumo jubiliejus ypatingai buvo švenčiamas Lukiškių kalėjime. Čia susirinkę kaliniai šventė šv. Mišias, kurioms vadovavo vyskupas Arūnas Poniškaitis. Homilijoje jis ragino nuteistuosius atrasti savo gyvenimo kelyje rodykles, vedančias  pas Dievą. Dievas nori, kad būtume žmonės pakelta galva, gerbiantys savo ir kitų žmonių orumą, kalbėjo Vilniaus vyskupas augziliaras. Po Mišių vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir šlovinimas, kurį vedė Nekaltojo Prasidėjimo parapijos jaunimas. Atėję į Mišias kaliniai turėjo galimybę patirti užtarimo ir išgydymo maldos galią. Kol koplyčioje vyko malda, susirinkę į kalėjimą savanoriai lankė nuteistuosius, kurie sėdėjo uždaryti savo kamerose arba darbavosi medžio dirbtuvėse. Kiekvieną jų pasiekė popiežiaus Pranciškaus sveikinimas ir geroji Gailestingumo metų žinia, kad Dievas yra dosnus atleisti, jis laukia kiekvieno paklydusio savo vaiko atvertais delnais. Šio jubiliejaus proga nuteistieji buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis: kojinėmis, plytele šokolado ir Gailestingojo Jėzaus paveikslėliu su s. Faustinai padiktuotomis maldomis.

*

Dievo gailestingumo bei Jubiliejinių metų žinia  popiežiaus Pranciškaus paraginimu bei jo paties pavyzdžiu buvo nešama Kauno arkivyskupijos teritorijoje veikiančių įkalinimo įstaigų nuteistiesiems. Lapkričio 7 dieną, po šį savaitgalį Romoje minėto Kalinių jubiliejaus, arkivyskupijos ganytojai – arkivyskupas Lionginas Virbalas, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, grupė kunigų, talkinančių kalinių sielovadoje, Kauno kunigų seminarijos auklėtinių, Lietuvos „Caritas“ darbuotojų bei kitų savanorių praleido dieną su nuteistaisiais, įkalinimo įstaigos personalu Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje (tądien buvo aplankyti ir Nepilnamečių pataisos namai).Be kitų susitikimų, diskusijų, bendros veiklos, nuteistieji bei darbuotojai buvo kviečiami drauge švęsti šv. Mišias.

Renata Žiūkaitė / Kauno ark. informacija
All the contents on this site are copyrighted ©.