2016-11-07 15:39:00

Popiežius priims socialiai atskirtų asmenų jubiliejaus piligrimus


Sekmadienį, lapkričio 13 d vyskupijose uždaromos Šventosios Gailestingumo durys. Taip pat Romoje tą dieną bus uždarytos trijų didžiųjų bazilikų Šventosios durys. Popiežius, kuris Romoje Šv. Petro bazilikos Gailestingumo duris atidarė 2015 metų gruodžio 8 dieną, jas uždarys lapkričio 20 dieną: durų uždarymas taip pat ženklins ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus pabaigą Romoje ir pasaulyje.

Dar prieš uždarant Šv. Petro bazilikos šventąsias duris, popiežius pakvietė švęsti dar vieną jubiliejinę dieną, skirtą visuomenės paribių vargšams. Socialiai atskirtų asmenų jubiliejaus programa tęstis tris dienas nuo šio penktadienio, lapkričio 11, iki sekmadienio. Gailestingumo jubiliejaus vyriausias koordinatorius arkivysk. R. Fisichella paaiškino, kad socialiai atskirtų asmenų jubiliejus apima visus, kurie dėl įvairiausių priežasčių, nuo ekonominių iki sveikatos sunkumų, vienišumo iki pakrikusių šeiminių santykių sunkiai suranda sau vietą visuomenės gyvenime ir dažnai lieka jos paribyje, be namų arba vietos gyventi. Pasak arkivyskupo, tokius žmones matome kasdien, tačiau dažnai nenorėdami savo akimis jų matyti, žvelgime į kitą pusę.

Socialiai atskirtų asmenų jubiliejaus šv. Mišioms vadovaus popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje. Mišių pradžia – 11 val. Lietuvos laiku. Po Mišių Šventasis Tėvas, pagal įprastą tvarką, vadovaus Vidudienio maldai iš Apaštališkųjų rūmų, kurios pradžia 13 val. Lietuvos laiku.

Panašiai kaip kitos Gailestingumo jubiliejaus dienos, taip pat socialiai atskirtų asmenų jubiliejus bus tarptautinis renginys, kuriame dalyvaus piligrimai iš viso pasaulio. Viena pagrindinių jubiliejinės dienos rėmėjų yra prancūzo Etienne’o Villemaino įsteigta asociacija „Lazare“ (Lozorius), Gailestingumo jubiliejaus proga paskelbusi kampaniją „Brolis“. Jau užsiregistravę maždaug šeši tūkstančiai jubiliejinės dienos dalyvių dalyvaus popiežiaus Pranciškaus audiencijoje penktadienio priešpietį, lapkričio 11 dieną. Šeštadienį dalyviai kviečiami klausytis liudijimų anglų, olandų, portugalų, prancūzų, lenkų, vokiečių, italų, ispanų ir slovakų kalbinėms grupėms paskirtose Romos bažnyčiose, o pavakare rinksis maldos vigilijai į Šv. Pauliaus už mūrų baziliką. Prieš vigiliją piligrimai rinksis šventoriuje, iš kurio procesijoje įžengs į Popiežiškąją baziliką prie Ostijos kelio. Vigilijai vadovaus Liono arkivyskupas kard. Philippe Barbarin.

Socialiniai atskirtų asmenų jubiliejaus dalyviai bus vieni paskutiniųjų įžengiančių į Tautų Apaštalui dedikuotą baziliką prieš uždarant Šventąsias gailestingumo duris. Durų uždarymo ceremonijai vadovaus popiežiaus paskirtas legatas.

Pasak Etienne’o Villemaino, prancūzų asociacijos „Lazare“ vadovo, socialiai atskirtiems asmenims reikia ne tik pastogės, bet žmogiškų santykių, bendravimo, draugiškumo, visai taip, kaip to reikia kiekvienam žmogui. „Norime parodyti vargšams, kad jiems yra vietos Dievo ir Bažnyčios širdyje, kad gali mumis kliautis. Jaučiame ypač didelę atsakomybę už gyvenančius gatvėje. Jie kenčia, o mes žinome, kad galime jiems padėti, diena iš dienos“, sako asociacijos steigėjas.

Asociacija „Lazare“ yra palyginant nauja, įsikūrusi prieš penkerius metus ir iš pradžių plėtusi veiklą Prancūzijoje, kur sulaukė tiek vyriausybės, tiek nevyriausybinių organizacijų paramos kovoje su socialine atskirtimi. Popiežius Pranciškus jau antrą kartą susitiks su asociacijos atstovais ir jos iniciatyva surengta vargšų piligrimyste į Romą. Pirmasis susitikimas Vatikane įvyko 2014 metais. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.