2016-11-07 12:47:00

Papa pripadnicima mreže za borbu protiv trgovine ljudima


Sveti Otac je jutros u audijenciju primio sudionike Drugog zasijedanja Europske redovničke mreže za borbu protiv trgovine ljudima i izrabljivanja te im se obratio prigodnim riječima koje niže donosimo u cijelosti...

 

Draga braćo i sestre,

Izražavam srdačnu dobrodošlicu vama, koji sudjeluje u ovoj Drugoj skupštini redovnika u Europskoj Mreži protiv trgovine ljudima i izrabljivanja. Zahvaljujem sestri Imelda Poole za njezine ljubazne pozdravne riječi, u svoje ime, a ja nudim svoje molitvene dobre želje za plodnost ovih dana molitve, razmišljanja i diskusije. Zgodno je što se vaša skupština održava u Rimu, tijekom ovog izvanrednog Jubileja milosrđa. U ovome milosnom vremenu, svi smo mi pozvani dublje ući u otajstvo Božjega milosrđa i - poput dobrog Samarijanca – balzam toga milosrđa donijeti tolikim otvorenim ranama u našem svijetu.

Jedna od najviše zabrinjavajućih među tim otvorenim ranama je trgovina ljudima, moderni oblik ropstva, čime se krši Bogom-dano dostojanstvo tolike naše braće i sestara i predstavlja pravi zločin protiv čovječnosti. Dok je mnogo toga već postignuto, u priznavanju njezine težine i opsega, mnogo više još treba učiniti na razini podizanja javne svijesti i postizanje bolje koordinacije nastojanja vlada, sudstava, službenika za provedbu zakona te socijalnih radnika.

Kao što dobro znate, jedan od izazova u ovom zagovaračkom poslu, obrazovanju i koordinaciji, jest određena ravnodušnost, pa čak i su-učešće; težnji od strane mnogih da gledaju u drugom smjeru (usp Evangelii Gaudium, 211), prema moćnim gospodarskim interesima i mrežama kriminala, koje su u igri. Iz tog razloga, izražavam svoju zahvalnost vaših nastojanja oko podizanja svijesti javnosti o raširenosti ove pošasti, koja posebno pogađa žene i djecu. No, na poseban način, hvala vam na vjernome svjedočenju Evanđelja milosrđa, kao što je pokazano u vašoj predanosti oko oporavka i rehabilitacije žrtava. Vaša aktivnost na tom području, podsjeća na "ogromne i često tihe napore koji su napravljeni kroz dugi niz godina od strane vjerskih zajednica, posebno ženskih zajednica", da skrbe za one koji su ranjeni u svom dostojanstvu i žigosani svojim iskustvom (usp. Poruka za 2015 Svjetski dan mira, 5). Mislim posebno na osobit doprinos žena, koje prate druge žene i djecu, na njihovu duboko osobnom putu iscjeljenja i reintegracije.

Dragi prijatelji, vjerujem da će vaša razmjena iskustava, znanja i stručnosti u ovim danima, doprinijeti učinkovitijem svjedočenju Evanđelja, u jednoj od velikih periferija suvremenoga društva. Pohvalivši vas, i sve one koji služe, ljupkom zagovoru Marije, Majke Milosrđa, od srca udjeljujem svoj blagoslov kao zalog radosti i mira u Gospodinu. Sjetit ću svih vas u svojim molitvama - i molim vas, molim vas, da molite za mene.
All the contents on this site are copyrighted ©.