2016-11-07 13:08:00

Pápež František: Obchodovanie s ľuďmi je zločin proti ľudskosti


Vatikán 7. novembra – „Obchodovanie s ľuďmi predstavuje skutočný zločin proti ľudskosti.“ Týmito slovami sa dnes ráno v Klementínskej sále prihovoril pápež František približne 130 účastníkom II. zhromaždenia iniciatívy RENATE, teda Európskej siete rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation). Šesťdňové stretnutie, ktoré v Ríme vyvrcholí v sobotu 12. novembra, sa tento rok venuje téme „Skoncovanie obchodu s ľuďmi sa začína od nás“. Pápež sa prítomným poďakoval sa ich prácu a pripomenul, že druhý ročník sa odohráva práve v rámci Mimoriadneho roku milosrdenstva:

„V tomto čase milosti sme všetci pozvaní, aby sme hlbšie vstúpili do tajomstva Božieho milosrdenstva a, ako dobrý Samaritán, prinášali balzam tohto milosrdenstva toľkým ranám prítomným v našom svete. Jednou z najbolestivejších z týchto otvorených rán je obchodovanie s ľuďmi, moderná forma otroctva, ktorá porušuje dôstojnosť, Boží dar, toľkých našich bratov a sestier a predstavuje skutočný zločin proti ľudskosti. I keď sa toho veľa urobilo pre uvedomenie si závažnosti a rozsahu tohto javu, ostáva toho oveľa viac, čo treba urobiť pre zvýšenie povedomia verejnosti a pre nastolenie lepšej koordinácie úsilí zo strany vlád, súdnych i legislatívnych autorít a sociálnych pracovníkov.

Ako dobre viete, jednou z výziev na tomto poli scitlivenia, výchovy a koordinácie je istá ľahostajnosť, ba dokonca spoluúčasť, tendencia zo strany mnohých odvracať pohľad bokom (porov. Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 211), zatiaľ čo silné ekonomické záujmy a kriminálne siete neprestávajú pracovať. Z tohto dôvodu vyjadrujem svoje uznanie pred vaším úsilím s cieľom zvýšiť spoločenské povedomie o veľkosti tohto nešťastia, ktoré postihuje najmä ženy a deti. Avšak celkom osobitným spôsobom vám ďakujem za vaše verné svedectvo o evanjeliu milosrdenstva, ako o tom svedčí vaše úsilie o regeneráciu a rehabilitáciu obetí. 

Vaša aktivita v tejto oblasti nám pripomína «obrovskú a často skrytú prácu mnohých, najmä ženských rehoľných kongregácií, ktorú už dlhé roky konajú» starajúc sa o tých, ktorí sú zranení vo svojej dôstojnosti a poznačení svojimi skúsenosťami (porov. Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu pokoja 2015,5). Zvláštnym spôsobom myslím na konkrétnu pomoc ponúknutú ženami v sprevádzaní iných žien a detí na hlbokej a osobnej ceste uzdravenia a reintegrácie“.

Účastníkov stretnutia Európskej siete rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu zveril Svätý Otec do ochrany Márie, Matky milosrdenstva a udelil im svoje apoštolské požehnanie. Na stretnutí RENATE je aj niekoľko účastníčok zo Slovenska. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.