2016-11-06 13:24:00

Popiežius sekmadienio vidudienį: Reikia pagerinti kalinimo sąlygas


Sekmadienio vidudienį sveikindamas maldininkus, „Viešpaties Angelo“ maldai susirinkusius į Šv. Petro aikštę, popiežius dar kartą sugrįžo prie šio sekmadienio Evangelijos, kurioje, atsakydamas į klastingą sadukiejų klausimą, Jėzus skelbia, kad visų mirusiųjų laukia prisikėlimas ir amžinasis gyvenimas.

„Prisikėlimas yra krikščionių tikėjimo ir vilties pamatas! Jei nebūtų Dangaus ir amžinojo gyvenimo perspektyvos, krikščionybė virstų tik etika, tik gyvenimo filosofija. Krikščionių tikėjimo žinia ateina iš dangaus, ją apreiškia Dievas, ir ji peržengia šio pasaulio ribas. Tikėti prisikėlimu yra esmiškai svarbu, kad kiekvienas krikščioniškos meilės įkvėptas mūsų darbas nebūtų bereikšmis ir savitikslis, bet taptų sėkla, kuriai lemta išdygti Dievo sode ir užauginti amžinojo gyvenimo vaisus“.

Priminęs šią dieną švęstą kalinių jubiliejų, popiežius kreipėsi į viso pasaulio vyriausybes ir paragino pagerinti kalinimo sąlygas, kad būtų gerbiamas visų kalinių žmogiškasis orumas. „Taip pat trokštu dar kartą paraginti pamąstyti apie baudžiamosios teisės tikslus, - sakė popiežius. Ji neturi ribotis vien baudimu, bet turi būti atvira vilčiai ir nusikaltusiojo reintegracijos į visuomenę perspektyvai. Kompetentingoms visų šalių institucijoms siūlau pasvarstyti apie galimybę šiais Šventaisiais Gailestingumo metais suteikti malonę tiems kaliniams, kurie būtų verti tokio sprendimo“.

Po sekmadienio vidudienio maldos sakytoje kalboje popiežius Pranciškus taip pat priminė prieš dvi dienas įsigaliojusią Paryžiaus sutartį dėl klimato ir pirmadienį Marakeše, Maroke, prasidedančią šiai problematikai skirtą tarptautinę konferenciją. Popiežius taip pat paminėjo 38 Albanijos kankinius, nužudytus už tikėjimą komunistų valdymo laikais, kurie šeštadienį Škoderyje buvo paskelbti palaimintaisiais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.