2016-11-05 10:51:00

Slovensko usporiada „Nádvorie hľadajúcich“ za účasti kardinála Ravasiho


Slovensko/Vatikán 5. novembra - Predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi navštívi 22. novembra Slovensko. Taliansky biblista je známy angažovanosťou v iniciatíve „Nádvorie hľadajúcich“, zameranej na dialóg Cirkvi s neveriacimi. Práve na podujatí tohto typu vystúpi kardinál Ravasi s prednáškou na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Ako informovala Tlačová kancelária KBS, téma podujatia znie „Nové podoby chudoby, príčiny a východiská“. S príspevkom rovnako vystúpi sociologička Iveta Radičová, bývalá predsedníčka vlády SR. Účastníkmi okrúhleho stola budú tiež Katarína Hulmanová z Fóra kresťanských inštitúcií, Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov a Jozef Mikloško z organizácie Úsmev ako dar.

Kardinál Ravasi, ktorý do Bratislavy prichádza na pozvanie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského, sa počas návštevy stretne s Radou pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS.  „Rozhodli sme sa hovoriť o chudobe, lebo sa mnohých osobne dotýka, a v zmenených kultúrnych podmienkach má aj nové podoby. Pri jej odstraňovaní hrajú úlohu nielen ekonomicko-sociálne opatrenia, ale aj atmosféra v spoločnosti a mravné rozhodnutia jednotlivca,“ vysvetlil zámer organizátorov výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.

Označenie „Nádvorie hľadajúcich“ (Cortile dei gentili)  odkazuje  na staroveké nádvorie Jeruzalemského chrámu vyhradené pre Nežidov, ako symbolické miesto stretnutia  a dialógu. Zrod iniciatívy s týmto názvom spadá do pontifikátu Benedikta XVI., ktorý povzbudil k aktivitám tohto druhu najmä po skúsenosti zo svojej návštevy Českej republiky v roku 2009. „Nádvorie hľadajúcich“, ktorého cieľom je  vytvoriť priestor pre dialóg medzi veriacimi a neveriacimi, zameraný na súčasné výzvy a veľké otázky ľudstva, sa po prvý raz konalo v roku 2011 v Paríži. Nasledovali desiatky ďalších stretnutí po celom svete za účasti osobností vedy, politiky, filozofie či umenia.

Kardinál Gianfranco Ravasi najbližšie vystúpi v rámci „Nádvoria hľadajúcich“ na podujatí 16. novembra v Ríme s názvom „Väznice, nápravný systém, výkon trestu – možné reformy“ s účasťou členov zmiešanej skupiny poslancov Talianskeho parlamentu. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.