2016-11-04 15:09:00

Popiežius: Kelionė į Tėvo namus prasideda gimimu ir krikštu


Penktadienį priešpiet popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje aukojo Mišias už kardinolus ir vyskupus mirusius visame pasaulyje per pastaruosius vienerius metus.

Nuo praėjusių metų Vėlinių iki šių metų Vėlinių mirė 7 kardinolai: pernai gruodžio 9 d. mirė buvęs Romos Didžiosios Švč. M. Marijos bazilikos arkikunigas kard. Carlo Furno; tą pačią dieną – 2015 m. gruodžio 9-ąją, mirė buvęs Bolivijos Santa Kurso arkivyskupas kard. Julio Terrazas Sandoval; šių metų kovo 31 d. mirė buvęs Popiežiaus namų teologas kard. Georges Cottier; gegužės 16 d. mirė buvęs apaštališkasis nuncijus kard. Giovanni Coppa; gegužės 26 d. mirė buvęs popiežiaus Jono XXIII sekretorius kard. Loris Capovilla; liepos 9 d. mirė buvęs Florencijos arkivyskupas kard. Silvano Piovanelli; rugpjūčio 2 d. mirė buvęs Krokuvos arkivyskupas kard. Franciszek Macharski. Per tą patį laikotarpį visame pasaulyje mirė 136 vyskupai.

„Lapkričio mėnuo, kuris krikščionių pamaldumo tradicijoje yra skirtas mirusių tikinčiųjų atminimui, kasmet Bažnyčios bendruomenę ragina mąstyti apie gyvenimą po mirties ir ypač apie galutinį susitikimą su Viešpačiu, - sakė popiežius Mišių homilijoje. Viešpats bus mūsų žemiškosios kelionės teisėjas, tačiau, kaip primena psalmininkas, šio teisėjo svarbiausias bruožas yra gailestingumas. Tai žinodami, šiandien susibūrėme prie Viešpaties altoriaus melstis už kardinolus ir vyskupus, kurie per paskutiniuosius dvylika mėnesių užbaigė savo žemiškąją kelionę“.

„Kelionė į Tėvo namus kiekvienam iš mūsų prasideda jau tą dieną, kurią atveriame savo akis šviesai, o krikšto sakramento dėka – malonei. Mums, kunigams ir vyskupams, - sakė Pranciškus, - svarbus šios kelionės etapas yra ta akimirka, kurią šventimų dieną tariame „štai, aš“. Mūsų broliai kardinolai ir vyskupai savo tarnyste tikinčiųjų širdyse įspaudė įsitikinimą, kad Viešpats yra mums gailestingas ir maloningas. „Gailestingo ir atleidžiančio Dievo vardu, jų rankos laimino ir teisė atleidimą, jų žodžiai guodė ir šluostė ašaras, jų artumas iškalbiai liudijo, kad Dievo gerumas nesibaigia ir jo gailestingumas yra begalinis. Kai kuriems iš jų teko herojiškai liudyti Evangeliją, pakelti sunkias kančias“.

„Kristaus Velykų slėpinio šviesoje mirtis yra įžengimas į gyvybės pilnatvę. Šio tikėjimo dėka mes jaučiamės dar labiau artimi mūsų mirusiems broliams. Mirtis tik išoriškai mus nuo jų atskyrė, bet Kristaus ir jo Dvasios galia esame su jais dar labiau sujungti“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.