2016-11-03 15:09:00

Popiežius sekmadienį Romoje vadovaus Kalinių jubiliejui


Eina į pabaigą popiežiaus pradėtas ypatingasis Gailestingumo jubiliejus. Vienas paskutiniųjų bus šį savaitgalį, lapkričio 5-6 dienomis švęsimas Kalinių jubiliejus. Kalinių jubiliejinę dieną ketvirtadienį Vatikane pristatė arkivyskupas Rino Fisichella, Naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas. Kalbėdamas Vatikano spaudos salėje arkivyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus liudijamą ypatingą dėmesį kaliniams, pasidžiaugė, kad Kalinių jubiliejus bus švenčiamas ne vien Romoje su popiežiumi, bet ir daugelyje kitų pasaulio vyskupijų.

Į kalinių jubiliejaus renginius Romoje užsiregistravo per keturis tūkstančius asmenų, įskaitant tūkstantį kalinių iš dvylikos kraštų: didžioji dauguma iš Italijos, bet taip pat iš Anglijos, Latvijos, Švedijos, Olandijos, Ispanijos, Portugalijos, Madagaskaro, Malaizijos, Meksikos, JAV ir Pietų Afrikos Respublikos. Be to, dalyvaus liuteronų delegacija iš Švedijos. Italijos delegaciją, susitarus su Italijos Respublikos teisingumo ministerija ir kalėjimų administracijomis bei kapelionais, sudarys visų kategorijų kaliniai, įskaitant nepilnamečius asmenis, atliekančius bausmę namų arešte, kalėjime arba alternatyvias bausmes laisvėje.

„Kalinių dalyvavimas jubiliejaus dienoje liudys apie tikrą įsipareigojimą suteikti kaliniams ateitį ir viltį, nepriklausomai  nuo nuteisimo fakto ir bausmės trukmės“, pasakė spaudos konferencijoje arkivyskupas Fisichella. Jis prisiminė, kad tarp šimtų Vatikano prieigose tarnaujančių Gailestingumo jubiliejaus savanorių yra šeši kaliniai, šiai tarnystei gavę specialius Italijos teisingumo ministerijos leidimus.

Šeštadienį, lapkričio 5 d., kalinių jubiliejaus dalyviai galės eiti į Šventųjų metų šventoves atlikti išpažintį, įžengti procesijoje į Šv. Petro baziliką per Gailestingumo duris ir pasirengti sekmadienio Mišioms. Jas Vatikano bazilikoje aukos popiežius Pranciškus. Mišių pradžia – 10 val. Romos laiku.

Prieš Mišias bazilikoje 9 val. prasidės dvasinio pasirengimo programa. Jos metu liudys keturi su kalėjimų pasauliu susiję asmenys. Arkivyskupas Fisichella pristatė programos dalyvius: kalinys, kalėjime patyręs atsivertimo malonę, kalbėsis su auka, su kuria susitaikė; nužudyto asmens brolis dalysis įžvalgomis apie patirtą gailestingumą ir atleidimą, kalbės bausmę atliekantis nepilnametis ir su kaliniais nuolat bendraujantis kalėjimų administracijos pareigūnas, giedos mišrus savanorių ir Bolonijos kalėjimo „Dozza“ kalinių choras.

Popiežiui Pranciškui Mišiose patarnaus kaliniai. Mišiose bus naudojamos ostijos, kurias pagamino Milano Opera kalėjimo kaliniai, dalyvavę Gailestingumo jubiliejaus projekte kaliniams „Duonos reikšmė“. Kaliniai dalyvaus tai pat popiežiaus po Mišių vadovausimame vidudienio maldos susitikime. Jie iš paskirtos vietos Šv. Petro aikštėje galės stebėti popiežių, laiminantį iš Apaštališkųjų rūmų lango.

Tai bus pirmas kartas, kad toks didelis skaičius kalinių iš daugelio kraštų galės dalyvauti savo jubiliejinėje dienoje Šv. Petro bazilikoje su popiežiumi. Popiežius Pranciškus liudija ypatingą asmeninį ryšį su kaliniais nuo pat pirmųjų pontifikato dienų, labai dažnai per apaštališkąsias keliones apsilankydamas kalėjimuose, išreikšdamas kaliniams savo artumą, juos padrąsindamas vilties žinia. Pirmąsias Paskutinės vakarienės Mišias popiežius Pranciškus aukojo nepilnamečių kolonijoje Romoje, vėliau lankė kalinius Italijoje, JAV, Bolivijoje ir Meksikoje.

Popiežius Pranciškus 2015 metų rugsėjo 1-osios laiške arkivyskupui Rino Fisichella priminė, kad visi tikintieji, įskaitant kalinius, trokštantys atleidimo, galės per Gailestingumo jubiliejų pelnyti visuotinius atlaidus.  Paminėjęs sąlygas, kuriomis vyskupijų tikintieji gali pelnyti atlaidus, atlikdami piligrimystę į savo katedrą, šventovę arba į Romą, Šventasis Tėvas prisiminė žmones, kuriems įvairios aplinkybės arba kliūtys neleidžia pelyti atlaidų taip, kaip eiliniams tikintiesiems.

Kaliniai, kuriems jubiliejai visuomet suteikdavo progą sulaukti amnestijos, galės pelnyti atlaidus kalėjimo koplyčiose ir kai žengdami pro celės duris kreipsis į Tėvą mintimis ar malda, tarsi žengtų pro Šventąsias duris. Dievo gailestingumas, galintis perkeisti žmonių širdis, taip pat grotas gali perkeisti laisvės patirtimi, parašė laiške popiežius.

Popiežius laiške palinkėjo, kad Šventieji metai visiems tikintiesiems taptų tikra proga pažinti Dievo gailestingumą, kad iš arti gyvai patirtas Tėvo artumas būtų kaip prisilietimas prie Jo švelnumo, kad kiekvieno tikėjimas atgytų ir liudijimas taptų kaskart vis tikresnis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.