2016-11-02 17:52:00

Popiežius Vėlinių vakarą: Su viltimi per mirtį į prisikėlimą


Trečiadienio, Vėlinių dienos pavakare popiežius Pranciškus aplankė Romos šiauriniame pakrašty esančias pagrindines Prima Porta kapines ir aukojo mirusiųjų tikinčiųjų atminimo dienos Mišias.

Pradėdamas be iš anksto parengto teksto sakytą homiliją, popiežius priminė Mišių pirmajame skaitinyje girdėtus sielvarto prislėgto, bet viltie nepraradusio Jobo žodžius. „Jobas buvo tamsoje, stovėjo prie mirties durų, - sakė Pranciškus. Tačiau tą baimės, skausmo ir kančios akimirką Jobas skelbė viltį: „Aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas; galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje. Aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito!“ (Job 19,24.26). Mirusiųjų minėjime slypi dvi prasmės. Viena verta tai liūdesys. Kapinės yra liūdesio vieta. Jos mums primena mūsų mirusius artimuosius; byloja ir apie mūsų laukiančią mirtį. Tačiau į šią liūdną vietą mes atnešame gėlių, kurios yra vilties ženklas. Jos žada šventę, kuri mūsų laukia ne dabar, bet vėliau. Liūdesys persipina su viltimi. Ir tai mes dabar jaučiame, šioje Mišių aukoje. Minime mūsų mirusius, stovime jų palaidojimo vietoje ir kartu mus užlieja viltis. Viltis yra mūsų stiprybė, nes ir mums teks eiti mirusiųjų pėdomis. Visų mūsų laukia šis kelias. Anksčiau ar vėliau, bet visų. Su mažesniu ar didesniu skausmu, bet visų. Tačiau eisime šiuo keliu nešini vilties žiedais, matydami vilties giją, kuri driekiasi nuo čia iki anapus. Viltis neapgauna. Mūsų viltis – Prisikėlimas“.

„Jėzus pirmasis ėjo šiuo keliu, - sakė Šventasis Tėvas. Mes einamame tuo pačiu keliu, kuriuo jis prima mūsų ėjo. Jis mums atkėlė vartus. Jėzus savo Kryžiaus auka ir prisikėlimu mums atkėlė vilties vartus; atidarė duris, pro kurias įžengę kontempliuosime Dievą“.

„Aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas; galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje. Aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito!“

„Grįžkime šiandien į namus atsimindami praeitį, artimuosius, kurie mus paliko, ir atsimindami ateitį, kelią, kuris mūsų laukia. Mes tikime ir pasitikime žodžiais, išėjusiais iš Jėzaus lūpų: „Aš jus prikelsiu paskutiniąją dieną“ .

Mišioms pasibaigus, grįžęs iš Romos miesto kapinių, popiežius Pranciškus aplankė Šv. Petro bazilikos kriptoje palaidotų popiežių kapus; valandėlę tyliai pasimeldė.  Penktadienį, lapkričio 4 d., popiežius Pranciškus  Šv. Petro bazilikoje aukos Mišias už visame pasaulyje per pastaruosius vienerius metu mirusius kardinolus ir vyskupus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.