2016-11-01 13:03:00

Pranciškus Švedijos katalikams: Jėzaus stiliumi būkite druska ir šviesa


Užbaigdamas Visų Šventųjų iškilmės Mišias Malmės Swedbank stadione, o kartu ir Apaštališkąją kelionę į Švediją, popiežius Pranciškus dėkojo Dievui už jam suteiktą galimybę „apsilankyti ir susitikti jos katalikais, kurių daugelis kilę iš skirtingų pasaulio kraštų. Sudarome vieną didelę šeimą, palaikomą tos pačios bendrystės“, sakė Šventasis Tėvas. Popiežius pavedė Švedijos katalikus Mergelei Marijai, pirmajai iš Šventųjų ir pirmajai Viešpaties Jėzaus mokinei. „Pasiduokime jos globai, jai paveskime savo skausmus ir džiaugsmus, baimes ir troškimus, viską paveskime jos globai, būdami tikri, kad ji mus mato ir su rūpinasi mumis su motiniška meile“.

Popiežius Pranciškus padrąsino gyventi tikėjimu su malda, Sakramentais ir dosnia tarnyste visiems stokojantiems ir kenčiantiems bei paragino: „Būkite druska ir šviesa toje aplinkoje, kurioje tenka gyventi, taip kaip jums įprasta būti ir veikti, pagal Jėzaus būdą, liudijant ypatingą pagarbą ir solidarumą kitų Bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių broliams ir seserims, kaip ir visiems geros valios žmonėms“, pasakė kreipdamasis į Švedijos katalikus popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas Mišių pabaigoje padėkojo Stokholmo katalikų arkivyskupui Andersui Arboreliusui, Švedijos vyriausybei ir visiems padėjusiems surengti jo 17-ąją Apaštališkąją kelionę, taip pat Pasaulinės Liuteronų Federacijos pirmininkui ir Švedijos liuteronių Bažnyčiai, ekumeninėms delegacijoms ir diplomatiniam korpusui Švedijoje, visiems, sakė Pranciškus, kurie su juo vienijosi šioje šventųjų Mišių aukoje.

Nepilnų dviejų dienų kelionėje popiežius kelis kartus susitiko su Švedijos monarchais Karoliu XVI ir jo žmona Silvija, taip pat su ministru pirmininku Stefanu Löfvenu, kuris su Kultūros ir demokratijos ministre Alice Bah-Kuhnke pirmadienį buvo atvykęs į Malmės oro uostą pasitikti Romos vyskupo. Ministras pirmininkas atsisveikino su popiežiumi po ekumeninio susitikimo Malmės arenoje pirmadienio vakarą. Po Visų Šventųjų iškilmės Mišių antradienį Šventasis Tėvas netrukus išvažiavo į Malmės oro uostą. Tarptautinio oro uosto salėje įvyko oficialus delegacijų atsisveikinimas ir popiežiaus išlydėjimas. Švedijos vyriausybės vardu su popiežiumi atsisveikino Kultūros ir demokratijos ministre Alice Bah-Kuhnke, kiti vyriausybės nariai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.