2016-11-01 11:57:00

Popiežius: Visi šventieji tepadeda mums siekti vienybės


Po pirmadienį vykusių iškilmingų ekumeninių minėjimų, antradienį, antrąją savo trumpos kelionės į Švediją dieną, popiežius Pranciškus skyrė nedidelei šalyje gyvenančiai katalikų bendruomenei. Malmės Swedbank futbolo stadione aukotose Visų Šventųjų iškilmės Mišiose dalyvavo įvairiakalbės ir įvariakultūrės Švedijos katalikų bendruomenės nariai. Dalyvavo ir kaimyninių Europos šalių Vyskupų konferencijų atstovai, tarp jų ir Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Mišios buvo aukojamos lotynų kalba; homiliją popiežius sakė ispaniškai; giesmės, skaitiniai ir visuotinės maldos intencijos skambėjo švediškai, angliškai, lenkiškai, arabiškai ir kitomis kalbomis.

„Su visa Bažnyčia šiandien švenčiame Visų Šventųjų iškilmę, - pradėjo popiežius Mišių homiliją. Minime ne tik tuos, kurie istorijos eigoje buvo paskelbti šventaisiais, bet taip pat daugybę mūsų seserų ir brolių, kurie savo paprastu krikščionišku gyvenimu siekė tikėjimo ir meilės pilnatvės. Tarp jų tikriausiai yra ir daugelio mūsų giminaičiai, draugai ir pažįstami“.

„Šiandien švenčiame šventumo šventę. Šventumo, kuris dažnai išreiškiamas ne dideliais darbais ir neprastais laimėjimais, bet kasdieniu gyvenimu, ištikimu krikšto reikalavimams; šventumo, susidedančio iš meilės Dievui ir žmonėms. Meilės, ištikimos iki visiško savęs nepaisymo ir aukojimosi kietiems, kaip gyvenimas motinų ir tėvų, kurie aukojasi savo šeimoms, nors tai nelengva, noriai atsisako daugelio dalykų, daugelio savo asmeninių projektų ir programų“.

Pasak popiežiaus, bendras visų šventųjų bruožas yra tai, kad jie yra laimingi. Jie žino tikros laimės paslaptį, kuri glūdi jų sielos gelmės ir kurios šaltinis yra Dievo meilė. Dėl to šventieji vadinami laimingaisiais, palaimintaisiais. „Palaiminimai yra jų kelias, jų tikslas, jų tėvynė, - sakė Pranciškus. Palaiminimai yra gyvenimo kelias, kurį Viešpats mums rodo, kad galėtume paskui jį eiti. Šios dienos Evangelijoje girdėjome Jėzų skelbiant palaiminimus didelei žmonių miniai, susirinkusiai ant kalvos šalia Galilėjos ežero. Palaiminimai yra Kristaus, o tuo pačiu ir krikščionio profilis“.

Popiežius paminėjo dvi iš Švedijos kilusias garsias moteris, ėjusias Kristaus palaiminimų keliu – neseniai kanonizuotą šv. Elžbietą Hesselblad ir Europos globėją šv. Brigitą Švedę. Jos taip pat meldėsi ir darbavosi, kad stiprėtų krikščionių tarpusavio ryšiai ir vienybė. Dėl to, pasak popiežiaus, labai reikšminga, kad būtent šioje šalyje, kurioje darniai sugyvena įvairios kilmės žmonės, pradėta kartu švęsti Reformacijos penkių šimtų metų sukaktį. Šventieji savo širdies romumu ir nuolankumu pasiekia pasikeitimų, padeda suprasti Dievo didybę ir nuoširdžiai jį garbinti.

„Palaiminimai tai tarsi krikščionio tapatybės dokumentas, apibrėžiantis jo, kaip Jėzaus sekėjo tapatybę, - kalbėjo Pranciškus. Esami pašaukti būti palaimintais Jėzus sekėjais, su Jėzaus meile stoti dabartinio meto sunkumų ir skausmų akistaton. Turime eiti į naujas dabartinio meto situacijas ir jose gyventi pagal visada aktualią palaiminimų dvasią. Palaiminti, kurie su tikėjimu pakelia kitų sukeltą blogį ir jiems nuoširdžiai atleidžia. Palaiminti, kurie žiūri į akis atstumtiesiems ir yra jiems artimi. Palaiminti, kurie atpažįsta ir kitiems padeda atpažinti Dievą kiekviename žmoguje. Palaiminti, kurie saugo mūsų bendrus namus ir jais rūpinasi. Palaiminti, kurie dėl kitų atsisako savo gerovės. Palaiminti, kurie meldžiasi už visišką krikščionių vienybę ir jos siekia. Visi, kas liudija Dievo gerumą ir gailestingumą, tikrai sulauks pelnyto atlygio“.

„Brangieji broliai ir seserys, visi esame pašaukti į šventumą ir visi turime jo siekti“, sakė popiežius, kviesdamas sekti visų šventųjų pavyzdžiu, prašyti jų ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Visų Šventųjų Karalienės, užtarimo. Visų pirma jie tepalaiko krikščionių vienybės siekimą, „kad būtų palaimintos visų mūsų pastangos ir pasiektume šventumą vienybėje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.