2016-11-01 14:03:00

Ekumeninis vakaras Malmėje: visi krikščionys kartu teliudija artimo meilę


Pirmadienio vakarą Malmės arenoje vyko ekumeninis liudijimų vakaras, kuriame dalyvavo popiežius Pranciškus ir kiti Reformacijos pradžios 500 metų sukakties minėjimų proga į Švediją atvykę krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių atstovai.

Malmės ledo rutulio arenoje, naudojamoje taip pat koncertams ir kitiems renginiams, susirinko apie 10 tūkst. žmonių. Iš Lundo, esančio už keliolikos kilometrų, į Malmę kartu su popiežiumi atvyko ir visi kartu į areną įžengė Pasaulinės liuteronų federacijos vadovai – pirmininkas vyskupas Munib Younan ir pastorius Martin Junge bei Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kard. Kurt Koch.

Visi išklausė keturių liudijimų, į kuriuos popiežius atsakė savo kalba. Pirmoji kalbėjo jaunuolė iš Indijos, kuri palietė krikščionių atsakomybės už gamtos apsaugą temą ir stichinių nelaiminių ekonomines ir socialines pasekmes. Deja, beveik dėsninga, - sakė popiežius, - kad didžiausią visų nelaimių kainą sumoka vargingiausieji gyventojai“. Dėl to, popiežius dar kartą ragino krikščionis kelti balsą savo šalyse, reikalauti labiau subalansuoto resursų naudojimo ir socialinio teisingumo. Atsiliepdamas į kunigo iš Kolumbijos liudijimą apie ekumeniškai kartu su kitomis krikščionių bendruomenėmis vykdomus karitatyvinius projektus, popiežius pabrėžė, kad toks bendras veikimas yra paprasčiausias ir tuo pat metu veiksmingiausiais bendras krikščionių ėjimas vienybės link. Popiežių Pranciškų sujaudino moters iš Burundžio liudijimas. Po Ruandą ir Burundį nusiaubusio genocido jinai įvaikino septynis tėvų netekusius našlaičius ir įkūrė namus, kuriuose globojami ir kiti vaikai. Moteris sakė, kad kai ji pradėjo savo veiklą, kiti žmonės nesuprato, manė, kad ji išprotėjo. Popiežius atsakė, kad tai kvailybė dėl Dievo ir artimo. Teplinta tokia kvailybė, apšviesta tikėjimo ir pasitikėjimo Apvaizda. Ketvirtoji liudytoja buvo Kenijoje prieglobstį gavusi pabėgėlė iš Pietų Sudano. Krikščionys turi ištiesti ranką visiems atstumtiesiems, nes Dievas neatstumia nė vieno žmogaus, sakė popiežius. Galiausiai taip pat pasisakė Alepo vyskupas Antoine Audo. Jam popiežius dėkojo už buvimą kartu su kenčiančiais žmonėmis, o taip pat meldė širdžių atsivertimo visiems kieno galioje nutraukti Sirijoje vykstantį karą. Popiežius taip pat padėkojo visoms vyriausybėms, kurios padeda pabėgėliams. Pagalba pabėgėliams, sakė Pranciškus, tai labai svarbus solidarumo gestas ir tuo pačiu pabėgėlių žmogiškojo orumo pripažinimas.

Liudijimų vakaro pabaigoje buvo pasirašytas Caritas Internationalis ir Liuteronų federacijos pasaulinės labdaros tarnybos ketinimų protokolas, kuriuo įsipareigojama tęsti bendrą liudijimą konfliktų ir kartų draskomame pasaulyje.

Susitikimui Malmės arenoje pasibaigus, popiežius pasisveikino su visų ekumeninių delegacijų vadovais, taip pat trumpai pasikalbėjo su kartu su visais susitikime dalyvavusiu Švedijos premjeru. Nakvynė popiežiui Pranciškui buvo paruošta netoli Malmės esančioje Iglosos ligoninėje ir medicinos tyrimų centre. Šio centro patalpose paprastai vyksta ir Skandinavijos vyskupų konferencijos posėdžiai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.