2016-10-31 17:08:00

Paavin saarna Lundin tuomiokirkossa


Paavi Franciscus saarnasi Lundin tuomiokirkon ekumeenisessa jumalanpalveluksessa. Saarnassaan paavi lausui muun muassa:

”Katolilaisina ja luterilaisina olemme aloittaneet yhdessä matkan sovinnon aikaansaamiseksi. Reformaation merkkivuotta 1517 yhdessä muistaessamme meillä on nyt uusi mahdollisuus lähteä sille tielle, jota ekumeeninen vuoropuhelu Luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon välillä on viitoittanut viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana. Emme voi luovuttaa eromme aiheuttaman jakautumisen ja välimatkan edessä. Meillä on mahdollisuus korjata kriittinen vaihe historiaamme jättämällä taakse ne kiistat ja erimielisyydet, jotka ovat usein estäneet meitä ymmärtämästä toisiamme.

Jeesus kertoo hänen Isänsä olevan ”viinitarhuri” (vrt. Joh. 15:1), huolehtii ja puhdistaa viinipuuta, jotta se voisi tuottaa parempaa hedelmää. Isä on alati kiinnostunut suhteestamme Jeesukseen, nähdäkseen olemmeko todella yhtä Hänen kanssaan”.

Lutheriin viitaten paavi lausui: ”Käsitteellä ’yksin armosta’ hän muistuttaa meitä siitä, että Jumalalla on aina aloite, ennen ihmisen vastausta – Hän pyrkii itse herättämään tuon vastauksen. Oppi vanhurskauttamisesta ilmaisee siten oleellisen ihmisen olemassaolosta suhteessa Jumalaan”.

”Jeesus rukoilee puolestamme Välittäjänä Isän edessä. Hän pyytää ... että Hänen opetuslapsensa ’olisivat yhtä, jotta maailma uskoisi’ (Joh. 17:21) ... Luterilaisina ja katolilaisina rukoilemme yhdessä tässä tuomiokirkossa, tietoisina siitä, että ilman Jumalaa emme voi tehdä mitään. Pyydämme Hänen apuaan, että olisimme eläviä jäseniä, jotka pysyvät Hänessä... jotta voisimme yhdessä tuoda Hänen sanansa maailmalle, joka niin kovasti tarvitsee Hänen rakkauttaan ja laupeuttaan”.
All the contents on this site are copyrighted ©.