2016-10-31 15:32:00

Pāvests Zviedrijā: jo ciešāk būsim vienoti ar Kristu, jo efektīvāka būs mūsu ticības liecība


Vizītes Zviedrijā pirmās dienas pēcpusdienā pāvests ieradās Lundas luterāņu katedrālē, lai piedalītos kopīgā ekumeniskā lūgšanā. Pie ieejas dievnamā Romas viesi sagaidīja Zviedrijas Baznīcas vadītāja, arhibīskape Antje Jakelena un Stokholmas diecēzes katoļu bīskaps Anderss Arboreliuss. Tikšanās laikā uzrunu teica Pasaules Luterāņu federācijas prezidents, bīskaps Munibs Junans un Francisks.

Katoliskās Baznīcas vadītājs apliecināja, ka šī lūgšanu tikšanās ir zīme abu pušu kopīgai vēlmei būt vienotiem ar Kristu, lai iemantotu dzīvību. Jo ciešāk būsim vienoti ar Jēzu, jo efektīvāka būs mūsu sniegtā ticības, cerības un mīlestības liecība – uzsvēra pāvests. Viņš aicināja klātesošos godīgi un ar mīlestību paraudzīties uz savu pagātni, atzīt pieļautās kļūdas un lūgt piedošanu. Vienīgais tiesnesis ir Dievs. Jāņa evaņģēlijā lasām vārdus: „Bez manis jūs neko nespējat darīt” (15, 5). Kristus ir tas, kurš mūs atbalsta un iedrošina nemitīgi tiekties padarīt vienotību acīmredzamāku. Šajā sakarā Francisks sacīja: „Bez šaubām, šķelšanās kļuva par milzīgu ciešanu un nesaprašanās avotu. Tomēr vienlaikus tā mums ļāva skaidri apzināties, ka bez Viņa mēs neko nespējam darīt, un pavēra mums iespēju labāk izprast dažus savas ticības aspektus. Ar pateicību atzīsim, ka pateicoties reformai, aizvien centrālāka vieta Baznīcas dzīvē tika ierādīta Svētajiem Rakstiem”.

Uzrunā pāvests norādīja uz Mārtiņa Lutera garīgo pieredzi, kas mums atgādina, ka neko nevaram darīt bez Dieva. Francisks arī atgādināja, ka Jēzus aizbildina par mums pie sava Tēva un lūdzas par mācekļu vienotību, lai pasaule ticētu (Jņ 17, 21). Tas mums ir liels mierinājums un pamudinājums aizvien vairāk vienoties ar Jēzu un neatlaidīgi Viņu lūgt: „Dod mums vienotības dāvanu, lai pasaule ticētu Tavas žēlsirdības spēkam”. Tā ir liecība, ko pasaule no mums gaida. Mūsu, kristiešu, žēlsirdības liecība būs ticama tādā mērā, kādā piedošana, atjaunotne un izlīgšana kļūs par mūsu savstarpējo attiecību ikdienas pieredzi. Mēs varam visi kopā konkrētā veidā un ar prieku atklāt Dieva žēlsirdību, veicinot katras personas cieņu. Ja nav šī kalpojuma pasaulei un pasaulē, tad kristīgā ticība ir nepilnīga. Pāvests aicināja klātesošos luterāņus un katoļus kopā lūgties un apzināties to, ka bez Dieva mēs neko nespējam darīt.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.