2016-10-31 17:20:00

Bendros ekumeninės pamaldos. Kodėl Lundo katedroje?


Pirmadienio popietę popiežius Pranciškus Lundo liuteronų katedroje dalyvavo bendrose ekumeninėse pamaldose, kartu su Švedijos Bažnyčios ir Pasaulinės liuteronų federacijos vyresniaisiais. Lundo katedra kadaise buvo ne tik Švedijos, bet visos Skandinavijos krikščionybės centras. Karaliui Erikui I paprašius įsteigti visą Skandinaviją apimančią vyskupiją ir šiam tikslui surengusiam piligrimystę į Romą, popiežius Paskalis II patenkino prašymą įsteigdamas Lundo arkivyskupiją. Vyskupas Asser tapo pirmuoju visos Skandinavijos arkivyskupu 1104 metais. Kriptos altorius buvo dedikuotas kankiniui šv. Laurynui 1145 metas. Lundas tapo viso krašto religiniu centru.

Bendros ekumeninės pamaldos surengtos Lunde dėl įvairių priežasčių. Būtent šiame pietiniame Švedijos mieste, praėjus porai metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, 1947 metais buvo įkurta Pasaulinė Liuteronų Federacija, bažnytinė bendrija, kuri šiandien apjungia 145 Bažnyčių 98 pasaulio kraštuose, iš viso apie 75 milijonus viso pasaulio evangelikų, tarp kurių ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios narius. Po metų, 2017-siais, Federacija švęs įsteigimo septyniasdešimtąsias metines.

Be to, spalio 31-ji primena istorinę Reformacijos dieną, kuomet Martynas Liuteris 1517 metais Vitembergo pilyje ant bažnyčios durų iškabino savo 95 tezes. Tokiu būdu bendros ekumeninės pamaldos Lundo katedroje pradeda Reformacijos 500 metų jubiliejų, liuteronų bažnyčių švęsimą ateinančiais metais visame pasaulyje.

Pasaulinei Liuteronų Federacijai vadovauja vysk. Munib Younan, Liuteronų Evangelikų Bažnyčios Jordanijoje ir Šventoje Žemėje vyskupas. Jeruzalėje 1950 metais gimęs vysk. Younan buvo išrinktas Pasaulinės Liuteronų Federacijos pirmininku 2010 metais, septynių metų kadencijai. Jis kartu su popiežiumi, su Pasaulinės liuteronų federacijos generaliniu sekretoriumi pastoriumi Martin June iš Čilės, Švedijos Bažnyčios prime arkivyskupe Antje Jackelen ir Stokholmo katalikų vyskupu Anders Arborelius vadovavo bendroms ekumeninėms pamaldoms Lundo katedroje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.