2016-10-28 18:00:00

Prítomnosť Katolíckej cirkvi vo Švédsku v štatistickom prehľade


Švédsko 27. októbra – Pápež František už o tri dni zavíta do Švédska na pozvanie Svetovej luteránskej federácie. Okrem účasti na ekumenickej pripomienke 500. výročia reformácie sa stretne aj s miestnou katolíckou komunitou. Prinášame kontextové informácie o prítomnosti Katolíckej cirkvi vo Švédsku.

Katolícka cirkev v severskej krajine predstavuje  jedno percento obyvateľstva popri luteránskej väčšine. Z 9,9 milióna obyvateľov Švédska je 113 tisíc katolíkov (1,15%).

Na konci 16. storočia švédsky kráľ Gustáv I. nariadil na synode v Uppsale reformáciu, ktorá formálne premenila švédsku cirkev na Národnú luteránsku cirkev. Od roku 1593 až do 19. storočia neboli v krajine povolené iné náboženské kulty, pričom do roku 2000 mala Luteránska cirkev pozíciu štátneho náboženstva.

Tak ako aj v ostatných škandinávskych krajinách aj vo Švédsku existuje len malá komunita katolíkov charakterizovaná rastúcim počtom cudzincov z dôvodu migrácie. Najpočetnejšie zastúpenie katolíkov tak tvoria Poliaci, Chorváti, hispánci (najmä z Čile a Mexika) a kresťania z Blízkeho východu, teda z melchitskej, maronitskej, chaldejskej, arménsko-katolíckej a sýrskej cirkvi. Do severskej krajiny začali prichádzať hlavne od 80. rokov a ich príchod sa zintenzívnil v posledných rokoch následkom konfliktov na Blízkom východe.

Švédska cirkev má jedinú diecézu v Štokholme priamo podriadenú Svätej stolici, na ktorej čele stojí biskup Anders Arborelius. V roku 2003 oslávila Štokholmská diecéza 50 rokov existencie. Je súčasťou Škandinávskej biskupskej konferencie, ktorá vznikla v roku 1960 a na svojich stretnutiach dvakrát za rok predstavuje sedem diecéz v Dánsku, Fínsku, na Islande, v Nórsku a vo Švédsku.

Okrem minoritného postavenia popri protestantskej väčšine je pre Katolícku cirkev v Škandinávii hlavnou výzvou rýchlo napredujúca sekularizácia spoločnosti. Švédski biskupi boli naposledy na návšteve Ad limina v Ríme za pontifikátu Benedikta XVI. v roku 2010. Tamojšia biskupská konferencia sa v poslednom desaťročí sústredila najmä na tieto témy: rodina, ochrana nedele ako dňa pokoja, problematika zneužívania maloletých, evanjelizácia, prenasledovanie kresťanov vo svete, zasvätený život.

V roku 2009 získal Newmanov inštitút v Uppsale štátne uznanie statusu Katolíckej univerzity, prvej od doby reformácie. Inštitút založili v roku 2001 jezuiti v spolupráci s katolíckym časopisom „Signum“. V roku 2012 sa v Štokholme konalo z iniciatívy Pápežskej rady pre kultúru stretnutie tzv. „Nádvoria hľadajúcich“ na tému vzťahu vedy a viery, pod vedením kardinála Ravasiho.

V roku 1989 navštívil Švédsko pápež Ján Pavol II. v rámci cesty po piatich škandinávskych krajinách. Zastavil sa v Štokholme, Uppsale a vo Vadstene, ktorá sa spája so životom sv. Brigity Švédskej. V roku 2014 sa konalo zasvätenie škandinávskych národov Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pri príležitosti 25. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. Pri slávnostnej omši predsedal kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov.

Vo Švédsku je 45 katolíckych farností. Pôsobí tu 141 kňazov, z nich 88 sú členovia reholí, ďalej 32 stálych diakonov, 235 rehoľníčok a 419 katechétov, na kňazstvo sa pripravuje celkovo 15 bohoslovcov. V krajine je 13 škôl v cirkevnej správe a dve charitatívne centrá. -bp, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.