2016-10-28 14:53:00

Popiežius: Pašvęstieji – brangi dovana Bažnyčiai


„Dievui pašvęstas gyvenimas yra Bažnyčiai skirta dovana, kuri gimsta Bažnyčioje, auga Bažnyčioje ir tarnauja Bažnyčiai“, sakė popiežius Pranciškus penktadienį susitikęs su dviem šimtais vyskupų ir kunigų, vietinėse Bažnyčiose atsakingų už bendradarbiavimą su Dievui pašvęsto gyvenimo bendruomenėmis. Jie dalyvauja šiomis dienomis Romoje vykstančiame suvažiavime.

 „Šio bendro principo neturėtų užmiršti nei ganytojai, nei pašvęstieji. Pašvęstasis gyvenimas, kaip moko Vatikano II Susirinkimas, yra dvasinis lobis, tarnaujantis viso Kristaus Kūno gerovei (plg. Lumen gentium, 43). Dėl to drąsinu ganytojus, o taip pat ir jus, - sakė popiežius suvažiavimo dalyviams, - skatinti savo vyskupijose įvairias charizmas, senas ir naujas. Būkite artimi pašvęstiesiems, padėkite Dievo tautai suprasti pašvęstojo gyvenimo vertingumą“.

Popiežius taip palietė Dievui pašvęsto gyvenimo institutų autonomijos vyskupijose temą. Teisingai suvokta autonomija nereiškia visiškos nepriklausomybės ar izoliacijos. Autonomija turi būti taip suderinta su įsijungimu į vietinės Bažnyčios gyvenimą, kad vietinės Bažnyčios kontekste veikiančių pašvęstųjų bendruomenių gyvenime atsispindėtų ir jų charizminė laisvė, ir visuotinumas.

Ir praeityje ir šiandien atsiranda vis naujų Dievui pašvęstojo gyvenimo bendruomenių. Šventoji Dvasia nesiliauja pūsti kur nori ir kada nori. Vyskupo pareiga ir atsakomybė atpažinti charizminių dovanų autentiškumą. Šiame atpažinimo procese popiežius Pranciškus ragino vyskupus ypatingą dėmesį skirti naujų charizminių dovanų pranašiškam aspektui, jų įsijungimui į vietinės Bažnyčios gyvenimą, jų vienybę su vietine ir su visuotine Bažnyčia, pasiryžimą dalyvauti evangelizavimo misijoje, o taip pat socialinius charizmos aspektus ir steigėjo ar steigėjos bažnytinį brandumą. Steigdami naujus Dievui pašvęsto gyvenimo institutus vyskupai turi matyti ne tik jų tiesioginį naudingumą savo vyskupijai,  bet teatsimena ir savo atsakomybę už Visuotinės Bažnyčios gerovę.

Popiežius taip pat paminėjo, kad jau 1994 m. vykęs Dievui pašvęstajam gyvenimui skirtas Vyskupų Sinodas rekomendavo, kad būtų peržiūrėta ir atnaujinta instrukcija „Mutue relationes“, apibrėžianti dvišalius vyskupijos ir jos teritorijoje tarnaujančių vienuolių santykius. Naujas dokumentas vis dar neparengtas, tačiau jau kuris laikas šiuo klausimu rūpinasi Dievui pašvęstojo  gyvenimo ir Vyskupų kongregacijos.

Galiausiai popiežius linkėjo už bendradarbiavimą su vienuoliais savo vyskupijose atsakingiems ganytojams ir kunigams branginti Dievui pašvęsta gyvenimą, mylėti pašvęstuosius, gerai susipažinti su jų charizmomis ir kuo geriau jas panaudoti visos bendruomenės dvasinei gerovei. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.